Na kliničnem oddelku na nuklearno medicino UKC Ljubljana že vrsto let izvajajo diagnostiko nevroendokrinih tumorjev (NET) s pomočjo označevanja tumorskih celic z zdravilom, ki seva. Doslej je ta diagnostika temeljila na flouru-18, sevalcu, ki ima razpolovno dobo dve uri. To je pomenilo dovolj časa, da so to radioaktivno zdravilo – radiofarmak na oddelek vozili iz tujine, in sicer vsak dan večkrat na dan. V najbolj naprednih nuklearnih centrih v svetu kot sevalo za označevanja tumorskih celic uporabljajo galij 68. Prednost diagnostike s tem sevalcem je večja občutljivost te metode, saj z njo zaznajo več tumorskih sprememb. Ker pa je razpolovna doba galija 68 minut, tako kratek čas ne omogoča prevoza iz oddaljene lokacije in morajo zdravilo pripraviti na oddelku.

Po več kot desetletju prizadevanj so v oktobru na Kliniki za nuklearno medicino vzpostavili nov laboratorij, kjer lahko sami izdelajo radioaktivna zdravila, označena s pozitronskimi (PET) in beta sevalci.

»Doslej smo bili pri diagnostiki NET omejeni in smo uporabljali radiofarmake, ki jih lahko kupimo na trgu. Z galijem 68 pa imamo vir radioaktivnosti na mestu samem in smo sposobni izdelati zdravilo v naši radiofarmacevtski lekarni,« je povedal njen vodja Aljaž Sočan. Ker so to zdravila v sterilnih farmacevtskih oblikah, ki so namenjene za aplikacijo v žilo, so zahteve za izdelavo podobne izdelavi zdravil v farmacevtski industriji.

Dokaj redki tumorji

Nevroendokrini tumorji so dokaj redki. Skupen jim je izvor, vzniknejo pa lahko v različnih organih, najpogosteje v tankem črevesu in trebušni slinavki. V zadnjih desetletjih je število novih bolnikov močno naraslo. Ti tumorji imajo precej ugodno prognozo in bolniki živijo dolgo.

Posebnost pri diagnostiki teh tumorjev je, da uporabljajo njihove biološke lastnosti. Tumorje lahko slikovno prikažejo s pomočjo receptorjev, ki so izraženi na površini tumorske celice, saj se nanje veže radioaktivno zdravilo. S to metodo lahko prikažejo zasevke, ki so večji od štirih milimetrov. »Z običajno radiološko diagnostiko najdemo do 70 odstotkov teh sprememb. Nova metoda pa pokaže 90 odstotkov lezij in je najučinkovitejša slikovna diagnostika pri NET,« je povedal doc dr. Luka Ležaič.

S to metodo tumorje ne samo diagnosticirajo, pač pa tudi spremljajo potek bolezni pri bolnikih. Celo več, uporabijo jo lahko tudi za zdravljenje. Radionukleid, ki ga uporabljajo pri diagnostiki, namreč lahko nadomestijo s terapevtskim radionukleidom. Ta ima bistveno več energije, dela veliko škodo na majhnem prostoru in izvaja obsevanje v notranjosti telesa. To metodo pri NET uporabljajo že desetletje in je učinkovita in varna za bolnike. Z uvedbo z galijem označenega radiofarmaka za diagnostiko je zdaj možna idealna kombinacija, saj isto molekulo uporabljajo tudi za terapijo. »V nuklearni medicini to pomeni doseg najvišjega standarda in pomemben korak k usmeritvi UKC Ljubljana in konzilija za NET, da postane referenčna ustanova in center odličnosti z mednarodno prepoznavo,« je povedal dr. Ležaič.

Na novo metodo bodo preusmerili vse nove in tudi dosedanje bolnike. »Lahko pričakujemo, da bodo bolniki z novo metodo obravnavani boljše. Zaradi boljše občutljivosti metode bomo videli več sprememb kot s prejšnjo metodo, kar pa ne pomeni, da se je bolniku stanje poslabšalo. Pri teh bolnikih bo potrebno več sledenja,« razloži, da nova metoda zdravstvenim delavcem prinaša več dela. Trenutno izvedejo 250 preiskav na leto, ker pa bodo z novo diagnostično in terapevtsko metodo lahko zdravili tudi bolnike z drugimi onkološkimi obolenji, se bo število preiskav verjetno povečalo na 300 na leto. Tako na primer v svetu s to metodo že diagnosticirajo in zdravijo bolnike z rakom prostate.

Sodelovanje z agencijo za jedrsko energijo

Zdravniki, radiofarmacevti in drugi člani ekipe so se za uporabo nove metode usposobili v tujini, je povedala specialistka radiofarmacije dr. Petra Kolenc Peitl. Zelo zahteven projekt vpeljave nove preiskave, ki so ga sicer začeli že v 2010, je stal 250.000 evrov. Denar so pridobili iz več raziskovalnih projektov in od mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki je prispevala tudi šest ton težko komoro za pripravo radiofarmakov.