V izborih za slovensko gazelo si že od samega začetka prizadevamo nagraditi slovenska podjetja, ki jih odlikujejo hitra rast in prilagodljivost ter dinamična podjetnost. Največkrat so to majhna družinska podjetja, ki jim je z inovativnostjo uspelo najti tržno nišo. Metodologija, ki je plod dolgoletnih izkušenj in znanja, izpostavi izvrstna podjetja, ki so šla skozi sito temeljitega pregleda sto najhitreje rastočih podjetij v vsaki od šestih regij. Podjetja, ki so prepoznana kot regijske gazele, so nam vsem lahko za zgled.

Tudi letos smo na lestvico najhitreje rastočih uvrstili podjetja, ki imajo po javno dostopnih podatkih najvišje rasti prihodkov od prodaje v petletnem obdobju. Poleg visokih indeksov rasti sta pogoja za uvrstitev na lestvico bilančni dobiček v zadnjem bilančnem letu in to, da podjetje v obeh indeksnih letih posluje vseh 12 mesecev.

Večina podjetij na lestvici, 420 (kar je 84 odstotkov), je bila v letu 2017 v domači lasti, 48 podjetij v tuji lasti, pri 32 podjetjih pa gre za mešani kapital. Največ podjetij se ukvarja s predelovalno dejavnostjo; takih je na lestvici 194, kar je slabih 39 odstotkov. Sledijo trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (76 podjetij), gradbeništvo (51 podjetij), promet in skladiščenje (48 podjetij) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (38 podjetij, torej manj kot desetina). Na lestvici je 21 velikih podjetij (po ZGD), 76 je srednje velikih, 242 majhnih in 161 mikropodjetij.

V petih letih več kot 15.000 novih delovnih mest

500 najhitreje rastočih podjetij je v letu 2017 doseglo skupno prodajo v vrednosti 6,4 milijarde evrov. V letu 2012 so ta podjetja izkazovala skupno prodajo 2,4 milijarde evrov, kar pomeni, da so v petletnem obdobju povečala prodajo za 167 odstotkov. Velika podjetja, ki so se uvrstila na lestvico, so lani skupaj zaposlovala 6722 ljudi, srednje velika 12.142, majhna podjetja so imela skupaj 9588 zaposlenih, mikropodjetja pa 4116 zaposlenih. V lanskem letu so torej podjetja skupaj zaposlovala 32.567 ljudi, v petih letih pa so število delovnih mest povečala za 15.695, kar pomeni, da so v petletnem obdobju povečala število zaposlenih za 93 odstotkov. Prav tako plače letošnjih šestih regijskih gazel presegajo slovensko plačno povprečje oziroma povprečje panog, v katerih delujejo (za približno 15 odstotkov).

Najhitreje rastoča podjetja so v letu 2017 skupaj dosegla bruto dodano vrednost skoraj 1,4 milijarde evrov, kar pomeni 145-odstotno povečanje v petletnem obdobju. vl