Te dni so na sestanku predstavnikov občine Brežice in direkcije za infrastrukturo potrdili, da naj bi novi most čez Savo pri Čatežu, ki bo del vzhodne brežiške obvoznice, začeli graditi leta 2020. Kot so povedali na direkciji, trenutno poteka pridobivanje gradbenega dovoljenja, za prihodnje leto pa napovedujejo parcelacijo in odkup zemljišč. »Pogoj za gradnjo je poglobitev Save, ki se lahko izvede takoj, ko bo pridobljeno okoljevarstveno soglasje za hidroelektrarno Mokrice,« dodajajo na občini.

Prvi del vzhodne obvoznice, vključno z novim mostom čez Savo, je dolg dobrih 1500 metrov. Trasa poteka od krožišča pri avtocestnem priključku na Čatežu ob Savi do križišča z odcepom proti Dobovi. Kot je ob lanskem obisku v Brežicah dejal tedanji minister za infrastrukturo Peter Gašperšič, je pomembno, da gradnja mostu, predvidenega na območju bodoče akumulacije, poteka hkrati z gradnjo akumulacijskega jezera hidroelektrarne Mokrice, saj bi bila v nasprotnem primeru izvedba mostu bistveno zahtevnejša in dražja. Ocenjena vrednost prvega odseka obvoznice je 15 milijonov evrov, celotne, pet kilometrov dolge obvoznice, od trgovskega središča Intermarket mimo Bukoška do avtocestnega priključka pri Čatežu, pa 55 milijonov evrov.

Po besedah brežiškega župana Ivana Molana so za občino, ki ima 64 kilometrov državnih cest, avtocesto, železnico, v prihodnjih letih pa bo dobila še drugo hidroelektrarno, zelo pomembni dobro sodelovanje in usklajene prioritete z direkcijo za infrastrukturo. Pogovarjali so se tudi o kolesarskih povezavah, ki so načrtovane ob državnih cestah Brežice–Dobova, Čatež–Krška vas in ob cesti v Pohanco, o povezovalni cesti Krško–Brežice z zunajnivojskim prehodom čez železnico na območju Šentlenarta, pa tudi o določitvi regionalnih in lokalnih cest, ki jih bodo uporabljali v času gradnje hidroelektrarne Mokrice.

Prenova državnih cest, kolesarske steze, pločniki…

Kot pojasnjujejo na občini, bo treba na nekaterih cestah pred začetkom gradnje hidroelektrarne izvesti ukrepe za boljšo varnost in pretočnost prometa. Med temi je tudi cesta od Čateža ob Savi do Mokric, ki poteka skozi zožitev v Podgračenem. Po podatkih direkcije je projektna dokumentacija za rešitev zožitve ceste že v fazi recenzije, v prihodnjem letu načrtujejo parcelacijo in odkupe zemljišč. »Sprejeti zaključki bodo ključnega pomena za urejanje cestne infrastrukture v naši občini,« pravi Molan. V prihodnjih letih naj bi direkcija v sodelovanju z občino urejala tudi odseke državnih cest Trnje–Dobova in Čatež ob Savi–Krška vas. Medtem ko bo direkcija celovito obnavljala omenjene odseke, bo občina urejala in gradila kolesarske steze, načrtovane do leta 2022 v sklopu projektov Dogovora za razvoj regije Posavje. Direkcija bo leta 2020 nadaljevala tudi urejanje državne ceste skozi Kapele, hkrati bo občina gradila pločnik skozi naselje, v načrtu je tudi kolesarska povezava ob regionalni cesti Spodnja Pohanca–Gornji Lenart.