Glavna izvršna direktorica Združenja evropskih filmskih režiserjev (FERA) Pauline Durand-Vialle, izvršna direktorica Svetovnega združenja avdiovizualnih avtorjev (SAA) Cecile Despringre in direktor Združenja evropskih scenaristov (FSE) David Kavanagh so v odprtem pismu izrazili zadovoljstvo, da je Evropski parlament podprl direktivo o avtorski pravici na digitalnem trgu in s tem odprl pot pogajanjem z Evropskim svetom in Komisijo o končnem besedilu Direktive.

Ob tem so ministra Počivalška pozivali k podpori novemu členu: »Uzakonitev 14. člena bi poslala zelo pozitiven signal evropskim avdiovizualnim avtorjem, da so bili slišani in da želijo odločevalci popraviti njihov položaj na digitalnem trgu. Avdiovizualni ustvarjalci in njihova združenja smo hvaležni, da v Evropskem parlamentu obstaja politična volja za sprejem tega člena, kljub temu pa bi želeli tudi vašo podporo v procesu pogajanj.«

Nestabilnost dohodka in težave pri financiranju novih projektov

Po rezultatih številnih raziskav se avdiovizualni avtorji soočajo z nestabilnostjo dohodka, s tem pa tudi s težavami pri financiranju novih projektov. Vložki avtorjev v nova dela, kot so čas, energija in resursi, so postali zelo omejeni. Še posebej, ker je velika večina, približno 85 odstotkov, avdiovizualnih avtorjev t.i. svobodnjakov. Zato je pravična delitev uspeha njihovih del zelo pomembna, da bi lahko avtorji preživeli od svojega dela, s tem pa tudi še naprej ustvarjali, poudarjajo v združenjih FERA, SAA in FSE, ki zastopajo skoraj 150.000 avdiovizualnih ustvarjalcev v Evropi in svetu.

Pravično in proporcionalno nadomestilo za uporabo avtorskih del kot pravno orodje uspešno obstaja že v več evropskih državah, ni pa sprejeto na ravni celotne EU. V krovnih združenjih avdiovizualnih avtorjev pa si prizadevajo za enakost vseh evropskih avdiovizualnih avtorjev.

Iz Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (Aipa), ki je član SAA in FERA, s FSE pa tesno sodeluje, so sporočili, da podpirajo napore omenjenih organizacij, »saj lahko le s pravičnimi nadomestili za avdiovizualne ustvarjalce ohranjamo njihovo nadaljnje delo ter razvoj evropske in slovenske kulture«. V primeru Slovenije se jim zdi to še bolj pomembno, saj gre za jezikovno in produkcijsko zelo omejen prostor.

Ob tem pa so v zavodu Aipa spomnili še, da so slovenski avdiovizualni avtorji kot tudi njihovi kolegi igralci »že desetletja del pravne anomalije, saj na podlagi obstoječe zakonodaje ne morejo priti do svojih nadomestil na način, kot ga poznajo njihovi kolegi glasbeniki ali literati«. Ministra Počivalška pozivajo tudi, »da pomaga pri razrešitvi obstrukcije zbiranja nadomestil za privatno reproduciranje v Sloveniji«.