Friderikov stolp na celjskem starem gradu je bil v celoti obnovljen pred približno desetimi leti. Zaradi letošnje dolge zime pa se je začelo obzidje krušiti.

»Zato smo se kot dober gospodar že maja lotili sanacije obzidja na stolpu, ki je že stoletja izpostavljen hudim vremenskim vplivom, zato ga je treba redno vzdrževati skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine,« so povedali na celjski občini.

Podjetje Remont je kot izbrani izvajalec obnovilo približno polovico kamnitega obzidja pri vrhu stolpa in na koncu izvedlo tudi vodoodbojno impregnacijsko zaščito celotnega obzidja stolpa. Na razgledni terasi sta na novo položena zaščitna folija in lesen podest, vgrajene so tudi talne luči. »Za obnovitvena dela je bilo treba pridobiti tudi kulturnovarstveno soglasje celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je ves čas sanacije izvajal konservatorski nadzor nad deli,« so pojasnili na celjski občini. Sprva so za investicijo namenili nekaj manj kot 190.000 evrov, a se je med obnovo izkazalo, da bodo potrebna dodatna dela, zato je vrednost na koncu presegla 200 tisočakov. mm