Kot so sporočili z ministrstva, se je Katičeva pogovarjala z vodstvom o razmerah v zavodu in se seznanila z varnostnimi razmerami in programi, ki jih izvajajo z zaprtimi osebami.

V pogovoru o izzivih, s katerimi se sooča zavod sta bili po navedbah ministrstva izpostavljeni dve ključni težavi ljubljanskega zapora, in sicer pomanjkanje kadrov ter nefunkcionalna in prezasedena stavba. Zaradi premajhnega števila pravosodnih policistov in naraščanja števila pripornikov je zavod v letošnjem letu odpovedal že večje število spremstev.

Katičeva se je po pogovoru z generalnim direktorjem uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jožetom Podržajem in direktorjem zavoda Miranom Candellarijem, v katerem je napovedala prizadevanja za reševanje kadrovske in prostorske problematike, ob ogledu tudi neposredno seznanila s pogoji prestajanja kazni in za delo zaposlenih.

Na ministrstvu so ob tem še zapisali, da je ljubljanski zapor "prvi, ki ga je ministrica obiskala v svojem mandatu".