Kipi nemškega filozofa in družbenoekonomskega teoretika so kljub razpadu Sovjetske zveze v 90. letih minulega stoletja v Rusiji še vedno zelo prisotni, poleg tega ima večina mest še vedno katero od cest poimenovano po njem. Odnos do njega je precej ambivalenten.

V razstavo so vključena dela iz obdobja pred rusko revolucijo, denimo poprsje, ki ga je izdelala kiparka Ana Golubkina leta 1905, pa tudi nekoliko bolj ironična sodobna dela.

Marx je razvil zgodnji materialistični nauk in kritiko politične ekonomije kot teoretsko osnovo socialne revolucije, s katero bi proletariat odpravil razrede ter ustanovil komunistično družbo. Skupaj s Friedrichom Engelsom je leta 1848 spisal Komunistični manifest, ki velja za temeljno delo socialističnega in komunističnega gibanja. Razstava v Sankt Peterburgu bo na ogled do 14. januarja. kul, sta