Otroci, ki obiskujejo vrtec Trnovo, bodo v prihodnje dobili povsem nove prostore. Na ljubljanski mestni občini namreč nameravajo porušiti stavbe vrtca v Karunovi ulici in tam zgraditi sodoben vrtec. Na občinskem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje so pojasnili, da se bo rušenje starega oziroma gradnja novega vrtca začela že prihodnje leto.

»Projekt je predviden v letih 2019 in 2020. Pred izbiro izvajalca bomo predvidoma v začetku leta 2019 izvedli arhitekturni natečaj, začetek gradnje pa je predviden konec leta 2019,« so napovedali na občini.

V novem vrtcu bo 12 oddelkov

Vrtec Trnovo trenutno deluje na treh lokacijah. V enoti vrtca v Kolezijski ulici so upravni prostori, centralna kuhinja, travnato igrišče in devet oddelkov za otroke od dveh do šestih let starosti, medtem ko je enota vrtca v Trnovskem pristanu urejena v dveh stanovanjih v sklopu trnovskih stanovanjskih blokov. Ti prostori so namenjeni otrokom od prvega do tretjega leta starosti, imajo pa tudi razdelilno kuhinjo in dva atrija, ki omogočata dnevno igro na prostem.

V enoti vrtca v Karunovi ulici so zdaj mlečna kuhinja za otroke prve starostne skupine ter igralnice za otroke prvega in drugega starostnega obdobja z ločenimi igrišči. Ko bodo prostore v Karunovi prihodnje leto porušili, je tam predvidena gradnja stavbe, v kateri bo delovalo dvanajst oddelkov. »S tem bomo v okviru Vrtca Trnovo ohranili obstoječe število otrok,« so pojasnili na občinskem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Za vrtec slabih pet milijonov evrov

Vrednost investicije na občini ocenjujejo na slabih pet milijonov evrov in ob tem poudarjajo, da bodo pri pripravi natečajne naloge za trnovski vrtec pozorni predvsem na »inovativne, napredne in okolju prijazne rešitve«.

Ena takšnih je denimo enota vrtca Pedenjped, ki so jo poimenovali Pedenjcarstvo in je vrata v Kašlju odprla spomladi. Vrtec ima namreč prav posebno prostorsko zasnovo: krožno stavbo v obliki kolobarja sestavljajo osrednji odprt atrij in prostori, ki so pahljačasto razporejeni okoli njega. Atrij spominja na ozelenjeno dnevno sobo na prostem, ki je namenjena igri, raziskovanju, učenju in druženju otrok. Del kašeljske enote z osmimi oddelki, ki je stala 4,7 milijona evrov, so še večnamenski prostor s telovadnico, centralna kuhinja, pralnica in zaklonišče.

Ob rušitvi in novogradnji trnovskega vrtca na občini sicer ob rednem vzdrževanju v prihodnjih dveh letih načrtujejo še nekaj posodobitev prostorov, kjer delujejo njihovi javni vrtci. Predvidoma prihodnje leto bo zaključena prenova kuhinje enote Ostržek ob Dunajski cesti, ki je del vrtca Črnuče, medtem ko nameravajo leta 2020 med drugim zgraditi večnamenski prostor k zaloški enoti vrtca Pedenjped ter večnamenski prostor z razvojnim oddelkom k enoti Vrba, ki na Brodarjevem trgu deluje pod okriljem vrtca Zelena jama.