Monakovo – mesto München so ustanovili Benediktinci, po njih je dobilo tudi ime, münch v nemščini namreč pomeni menih. Slovenci smo v 19. stoletju po tem vzoru iz latinske besede za meniha, monachus, ustvarili slovenskemu ušesu bolj milo zveneče Monakovo.

Solnograd – imena za Salzburg v času slovenskega narodnega preporoda v 19. stoletju, ko smo tudi za tuja mesta iskali slovensko zveneča imena, ni bilo težko potvoriti. Dobesedno pomeni mesto soli, to ime pa je dobil po okoliških rudnikih kamene soli.

Kelmorajn – slovensko ime za Köln je popačenka nemškega Köln am Rhein (Köln na reki Ren). To ljudsko poimenovanje poznamo že iz 16. stoletja; romanje k relikvijam Svetih treh kraljev v kölnski stolnici je bila ena najbolj priljubljenih romarskih poti naših prednikov.

Brižinje – ob odkritju prvih slovenskih zapisov v bavarskem mestu Freising smo zanje potrebovali ustrezno slovensko ime. Ustvarili smo ga umetno, iz kraja najdbe, ki smo ga poslovenili po analogiji Ferlach – Borovlje, Freising – Brižinje.

Jakin – ime italijanskega pristanišča Ancona prihaja iz jezika njegovih ustanoviteljev. Izraza ankōn v stari grščini pomeni »okljuk, komolec«, nanaša pa se na obliko obale, ki se tu ukrivi. V slovenščino smo ga prevzeli iz hrvaščine.

Inomost – Kljub temu da nam je tirolski Innsbruck bližje kot večina drugih mest na tem seznamu, smo ime zanj dobili šele v času »mrzlice« slovenjenja tujih izrazov v 19. stoletju s potvorbo nemškega »Most (čez reko) Inn«.

Draždaniv tem obdobju smo iskali slovensko zveneča imena tudi za bolj severno ležeča mesta, na primer Dresden in ga našli pri Čehih, ki temu mestu pravijo Draždany. V zahodnoslovanskih jezikih pomeni »prebivalci gozda«, od tod so ga prevzeli tudi Nemci.

Lipsko – Tudi nemško ime za Leipzig izhaja iz slovanskega izraza za drevo lipa. V 19. stoletju smo zanj zopet prevzeli logično češko poimenovanje Lipsko. Kot zanimivost, v obratni smeri je potovalo ime Venezia, ki mu Čehi po slovenskem vzoru še danes pravijo Benatky.

Kodanj – danski Köbenhavn je predaleč, da bi se slovensko ime organsko razvilo pri nas. V času slovanske vzajemnosti v okviru Avstro-Ogrske smo ime zanj prav tako prevzeli iz češčine, kjer se kraj imenuje Kodan.