Vladna pogajalska skupina, ki jo je vodila Lilijana Kozlovič (na tem mestu je zamenjala tedanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja), se je s Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja pod vodstvom predsednika Pergama Jakoba Počivavška dogovorila, da se osnovne plače zaposlenih do 26. plačnega razreda (1174 evrov bruto) zvišajo še za en plačni razred (za štiri odstotke). Plače v VII. tarifnem razredu, z izjemo pooblaščenih uradnih oseb, bi po tedanjem dogovoru porasle za dva plačna razreda, tistim v VIII. in IX. tarifnem razredu, razen zdravnikov, funkcionarjev ter direktorjev in ravnateljev javnih zavodov, pa za tri plačne razrede.

Odpravo osemodstotnega znižanja vrednosti plačnih razredov iz zakona za uravnoteženje javnih financ (Zujf), ki je bila sicer med prednostnimi zahtevami Počivavškove skupine, je Cerarjeva vlada opredelila kot trajen ukrep. Pripravljena pa je bila sprejeti usklajevanje vrednosti plačnih razredov »v okviru makroekonomskih okoliščin in javnofinančnih zmožnosti«, a ne pred letom 2020.

Spor med Počivavškom in Štrukljem

Od tistega, kar so si marca izborili v ločenih pogajanjih, v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ne nameravajo odstopiti. Šolski sindikat, ki ga vodi Branimir Štrukelj, je na ločenih pogajanjih marca dosegel dogovor, da se osnovne plače vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev z univerzitetno izobrazbo zvišajo za dva plačna razreda, razredniki bi bili uvrščeni še en plačni razred višje, in da se profesorjem na univerzah plače zvišajo za tri plačne razrede. Z vladno skupino so se dogovorili tudi, da se vsem zaposlenim z minimalno ali nižjo plačo izplača regres v višini 1050 evrov in da se karierni razpon svetovalcev in svetnikov na delovnih mestih učiteljev in strokovnih sodelavcev zviša za en plačni razred (z največ 43. na 44.). Dodatnemu plačnemu razredu so ostro nasprotovali Počivavškovi sindikati, kar je bil sicer po mnenju mnogih tudi ključni vzrok, da je že skoraj sklenjeni dogovor med vlado in sindikati marca propadel.

Policijska sindikata sta na pogajanjih zavrnila predlog vlade o zvišanju plač vsem policistom za 41 evrov; vztrajata pri izpolnitvi vseh stavkovnih zahtev, med katerimi je najpomembnejši dvig osnovnih plač za dva plačna razreda. Ob tem tudi zahtevajo, da se jim, tako kot vojakom, izplačuje 19-odstotni dodatek za ukrepanje ob vsakem času, ki ga je Slovenski vojski junija odobril načelnik generalštaba Alan Geder.