Današnji promet je čedalje zahtevnejši, zaradi česar je ravno ustrezna varnostna razdalja izjemnega pomena. Kjer koli poteka naša vožnja, moramo stalno uravnavati razdaljo do vozila pred nami, pri čemer je pomembna učinkovita ocena te razdalje. Zakonsko je predpisana 2-sekundna varnostna razdalja. Kje tiči razlog za ti 2 sekundi? Pričakovan reakcijski čas človeka je ena sekunda, ko nevarnost prepozna, se odloča, kako se bo odzval, in se nato nanjo odzove, druga sekunda pa je že čas, ko začne izbrani manever reševanja, ali je to zaviranje ali pa umikanje, možna je tudi kombinacija obojega. Še vedno pa je to le začetek izvedbe reševanja, saj potrebujemo za uspešno dokončanje še najmanj dve do tri sekunde. Če nam v začetku manjka ena sekunda, so možnosti uspešne, varne rešitve minimalne ali pa jih ni več. In kako uspešno določiti to dvosekundno varnostno razdaljo?

Ta se spreminja glede na hitrost, vendar ne v sekundah, temveč v metrih pred nami. Pri 30 kilometrih na uro v dveh sekundah prevozimo 16,6 metra, pri 50 km/h 28, pri 100 km/h 56 in pri 130 km/h že 72 metrov. Če primerjamo hitrosti in ustrezne metre razdalje, lahko prepoznamo, da je treba za vsakih 10 km/h višjo hitrost podaljšati razdaljo približno za 6 metrov. Vendar je pri vožnji z različnimi hitrostmi zelo težko »izmeriti« te razdalje; višja je hitrost, težje je. Najpogostejša uporabna metoda je uporaba dolžine avtomobila, cca 4,5 metra. Pri 50 km/h tako potrebujemo razdaljo do drugega vozila približno 6 dolžin vozila, pri 30 km/h 2, pri 100 km/h 12 in pri 130 km/h 16 dolžin. Pomagamo si lahko tudi z ob robovih cest postavljenimi belimi količki, ki so praviloma postavljeni na 25 metrov, ravno tako so v predorih na to oddaljenost postavljene luči na robovih vozišča (na levi strani po 3 bele in na desni po 3 rdeče in nato 1 modra) in je od modre do naslednje modre razdalja 100 metrov, vmes pa ali bela ali rdeča na 25 metrov. Lahko si tudi izberemo ob cesti neki objekt, neko točko, ki se ji približujemo in s štetjem sekund 21, 22 ugotovimo, ali smo na ustrezni razdalji. Ta bo ustrezna, če na tej razdalji, v kateri smo opravili štetje, pred nami ni bilo drugega vozila; če je, smo preblizu. Za lažje preverjanje so na avtocesti posebna območja, označena z obvestilom in talnimi oznakami. Ko je govor o minimalni varnostni razdalji, to je ena sekunda, se moramo zavedati, da je to le čas odziva, ki nam ob nastanku nevarne situacije omogoči le njeno prepoznavo. Možnost rešitve je izredno omejena, pogoj pa je stalno in natančno spremljanje prometa pred nami.