Zakaj danes govorimo o vojni za talente?

Razlog je v hitrosti cikličnih sprememb tehnologije. Tehnologija je gonilo razvoja in spreminja svet: od parnega stroja, elektrike do računalnika, čipa, digitalizacije… Da smo lahko v koraku z vse hitrejšim tempom in da ne zastarimo, si lahko pomagamo le z relevantnimi talenti, veščinami in kompetencami. Zaradi hitrih tehnoloških sprememb se hitro spreminjajo tudi potrebe po specifičnih talentih. V tej tekmi, pravzaprav vojni za talente zmagujejo podjetja, ki so sposobna hitrega prilagajanja: hitre menjave oziroma spreminjanja veščin in sposobnosti zaposlenih. V prednosti so tisti, ki imajo odprt odnos do sprememb in so se pripravljeni hitro učiti ter nenehno prilagajati novim situacijam in potrebam. Ker je spremembe vse težje predvideti in obvladovati, podjetja vse manj natančno vedo, kje iskati ustrezne kadre. Trg talentov je postal globalen in ne pozna več meja med državami. Podjetje, ki želene talente najde najhitreje in jih pritegne, je zmagovalec. Podjetja danes celo kupujejo druga podjetja zaradi talentov, ki jih ta imajo.

Kakšne so po vaši oceni razmere na slovenskem trgu?

Slovenski trg talentov se sooča predvsem z demografskimi izzivi starajoče se družbe. Zaradi generacijskega prepada imate težave s pomanjkanjem spoštovanja (do) mlajših zaposlenih. Sistem vrednot in organizacijska kultura se prav tako hitro spreminjata. Vaš izziv je, kako najti uporabne, ustvarjalne možnosti za sodelovanje in povezovanje vseh generacij zaposlenih.

Lahko govorimo tudi o netalentu?

Lahko, čeprav se kadrovski strokovnjaki temu izogibamo. Vsak posameznik ima namreč mnogo vrst inteligence in sposobnosti, ki morda danes še mirujejo. Na površje pridejo šele, ko z njimi sistematično delamo in posameznika spodbujamo, da jih pokaže. A vendarle: kot netalente lahko opredelimo posameznike, ki so intelektualno leni, ki delujejo s starimi vzorci dela in razmišljanja, ki ne iščejo novih izzivov in so s tem zadovoljni. To ni nič slabega, a zavedati se morajo, da na trgu, ki išče talente, nimajo veliko možnosti.

Kateri profili zaposlenih so danes najbolj iskani in zakaj?

Podatki so danes izjemnega pomena in vsi profili zaposlenih, ki se ukvarjajo z zbiranjem in analiziranjem podatkov, so na globalnem in lokalnem trgu zelo iskani. Veliko prednost imajo tudi posamezniki, ki so ustvarjalni, prilagodljivi ter sposobni iskanja in uresničevanja raznolikih rešitev v hitro spreminjajočem se okolju. Poleg bolj tehničnih kompetenc bodo v prihodnje cenjeni in iskani posamezniki z visoko stopnjo socialne inteligence, ki lahko uspešno in učinkovito delajo z ljudmi različnih generacij, kultur, pristopov, temperamentov… Taki, ki razumejo skupinsko dinamiko in s svojim pozitivnim odnosom motivirajo sodelavce. Taki, ki imajo notranjo moč in so odporni proti negativnim vplivom. Ki so hkrati notranje disciplinirani in empatični, ki so sposobni na stvari pogledati z različnih zornih kotov. Taki, ki ne podležejo svojemu egu, ne vztrajajo trmasto pri svojih stališčih, temveč v različnosti vedno iščejo priložnosti in boljše rešitve. Vsi smo socialno inteligentni, vendar je ta kompetenca pri nekaterih bolj izražena, ker jo je morda posameznik bolj sistematično in disciplinirano razvijal.

Kaj ljudi pritegne pri določenem poklicu, položaju, podjetju, da se zanj odloči?

Zaupanje in spoštovanje sta valuti prihodnjega sveta. Bolj kot denar že zdaj posameznike prepričata ti dve vrednoti. Uspešna bodo tista podjetja, ki bodo spoštovala posameznike ne glede na njihov izvor, barvo kože, nacionalnost… in jim zaupala, da bodo z različnimi pristopi in načini dela prišli do zastavljenega cilja.