»Res je, da je bil Mirko Krašovec o marsičem natančno obveščen in še kako vpet v zadevo, a akterjev je bilo več. Direktorica dvorca Betnava Dragica Marinič ni bila neposredno podrejena njemu, saj je bila že pred tem direktorica s polnimi pooblastili, in Krašovec nanjo tako zelo velikega vpliva, kot je skušalo prikazati tožilstvo, ni mogel imeti,« je v obrazložitvi oprostilne sodbe, izrečene nekdanjemu ekonomu mariborske nadškofije, med drugim poudarila sodnica celjskega okrožnega sodišča Cvetka Posilovič.

Krašovec vztrajal pri svoji nedolžnosti

Pri tem se je osredotočila predvsem na očitek obtoženemu, da je druge, konkretno Mariničevo in nekdanjega šefa investicij v Betnavi Antona Ekarta, napeljeval k poslovni goljufiji, da so za Betnavo neupravičeno pridobili evropski denar, čeprav dela niso bila nikoli izvedena. In še, da so pri izvršitvi kaznivega dejanja imeli vsak svojo nalogo. Pri tem očitku je sodnico zmotilo, da je bil Krašovec obravnavan kot sostorilec kaznivega dejanja, kar pa po mnenju tričlanskega senata ne drži. Mariničeva je namreč ministrstvu za gospodarstvo sama predložila neresnične podatke, fiktivne gradbene situacije, in jih s tem preslepila, da jim je ministrstvo kljub temu izplačalo 1,7 milijona evrov. A nepravilnosti so ugotovili šele kasneje, ob nadzoru.

Med sojenjem se je tudi pokazalo, da so se vsi vpleteni o tem natančno dogovorili na enem od sestankov 23. septembra 2009 v velenjskem Vegradu, na katerem sta bila prisotna tudi nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak in gradbeni nadzornik Karel Bogatin. Vsi, razen Krašovca, so krivdo za očitana dejanja priznali in se s tožilstvom pogodili za kazni. Te so tudi že vsi, vključno s Tovšakovo, prestali.

Dvakrat obsojen, prestajanje zapora prekinilo sodišče

Krašovec, ki je junija lani začel prestajati vikend zaporno kazen, ki jo je vrhovno sodišče že med obravnavo zahteve za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil njegov zagovornik Velimir Cugmas, prekinilo, ves čas vztraja, da ni kriv. Da je le grešni kozel tožilstva, ki da je proti njemu sestavilo konstrukt. Na prvem sojenju pred petimi leti mu tega ni uspelo dokazati. Obsojen je bil na dve leti zaporne kazni, na ponovljenem sojenju decembra 2015 pa na tri. A je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo in jo vrnilo v vnovično odločanje; Krašovcu so začeli ponovno soditi februarja letos. Specializirana državna tožilka Renata Vodnjov obtožnice v ponovljenem sojenju ni spreminjala, zanj je zahtevala tudi enako kazen, tri leta zapora.

Tožilka se bo pritožila

Le Krašovčev zagovornik Velimir Cugmas je vztrajal, da je njegova stranka nedolžna, zato je tudi tokrat zanjo predlagal oprostilno sodbo, ki jo je Krašovec, čeprav ga danes v sodni dvorani ni bilo, tudi dočakal. Prek Cugmasa je javnosti sporočil, da je ves čas verjel, da bo Bog poskrbel za zmago resnice. In da mu je samo to dajalo moč, da je ves postopek zdržal. A tudi ta sodba še ni pravnomočna, saj je tožilka Renata Vodnjov že napovedala, da bo v prihodnjih osmih dneh napovedala vložitev pritožbe in se na sodbo v 15 dneh po izdaji te tudi pritožila.