Med njimi je kar pet aktualnih občinskih svetnikov, in sicer Aleksander Gombač iz stranke SD, ki se zavzema za večjo gospodarnost in racionalnost v občini, česar zdaj, kot pravi, kronično primanjkuje, podobno kot primanjkuje neprofitnih stanovanj za mlade, da bi se ti v Litiji ustalili in se ne bi selili drugam. Rokavčeva protikandidata naj bi bila tudi svetnik in obenem aktualni SDS-ov poslanec v državnem zboru Boris Doblekar, pa Primož Kokovica iz stranke NSi ter svetnica Kaja mlakar Agrež iz stranke Levica.

S svojo neodvisno listo in podporo skupine volivcev se prvič podaja v župansko bitko tudi svetnik Dušan Hauptman, ki ni povsem brez možnosti, da bi se približal Rokavcu, saj lokalno politiko zelo dobro pozna in je svetnik že 15 let. Kot kandidat se omenja tudi Tomaž Drnovšek.

A večina kandidatov meni, da do sprememb na županskem stolčku morda (še) ne bo prišlo. Čeprav se je brezposelnost v Litiji v zadnjih letih, po krizi, prepolovila in imajo kar nekaj podjetij, ki uspešno poslujejo, med njimi je tudi Predilnica, edina še delujoča v državi, pa Litijo pestijo slabe prometne povezave, čakajo tudi še na prepotrebno obvoznico, nejasna je tudi usoda načrtovanih hidroelektrarn na Savi.

Potrebni bi bili tudi nekateri protipoplavni ukrepi, a je vse našteto bolj domena države kot občine, ki lahko pri tem ponudi zgolj podporo in denimo poskuša pridobiti služnostne pravice od lastnikov zemljišč, denar pa bi morala zagotoviti država. mm