Ugotovili so, da je 47 od teh 102 genov močneje povezanih z duševno nerazvitostjo in zaostankom v razvoju kot pa z motnjami avtističnega spektra. 52 jih je močneje povezanih z avtizmom, trije pa so povezani tako avtizmom kot z duševno nerazvitostjo in zaostankom v razvoju.

»Zmožnost proučevanja drugih bolezni v povezavi z motnjami avtističnega spektra je pomembna pri razlagi, kako genetika vpliva na razvoj različnih motenj v tem spektru,« je povedal eden od avtorjev študije Jack Kosmicki z univerze v Harvardu.

Po mnenju znanstvenikov bodo te ugotovitve prispevale k boljšemu znanstvenemu razumevanju dedovanja in biologije motenj avtističnega spektra.

Gre za najobsežnejšo študijo te vrste doslej. V vzorec je bilo vključenih 37.269 posameznikov z vsega sveta, piše na strani združenja.