Prihodki v kobilarniškem segmentu, predvsem prihodki od ogleda kobilarne, uradnega treninga in predstave z lipicanci, so se v devetmesečju povečali za 13 odstotkov na 1,13 milijona evrov. Prihodki na področju turizma, iz naslova dejavnosti hotela, gostinstva in golfa, pa so porasli za 26 odstotkov na 1,47 milijona evrov.

»Rezultati so toliko bolj spodbudni ob dejstvu, da lanski september z uspešnim in dobro obiskanim svetovnim prvenstvom v vožnji dvovpreg pomeni visok standard primerjave z rezultati letošnjega leta,« so povedali v kobilarni.

Kobilarna Lipica se je sredi leta preoblikovala v holding, katerega edini družbenik je država. Njegov osnovni kapital je deset milijonov evrov, ki pa je namenjen predvsem turističnemu delu holdinga, to je obnovi turističnih zmogljivosti, najprej lipiškega hotela Maestoso z bazenskim kompleksom, nato še hotela Klub. Prenova hotela se bo začela konec leta in bo predvidoma zaključena pred začetkom turistične sezone 2019.