Kaj je IPO?

IPO (Initial Public Offering) je angleška kratica, ki pomeni prvo javno ponudbo delnic. Gre za dogodek, ko podjetje prvič svoje delnice ponudi javnosti na borzi. Finančniki in investitorji temu pogosto pravijo »javna prodaja«.

Zakaj IPO?

Cilj javne prodaje delnic je preprost, priti do denarja, potrebnega za rast in širitev podjetja. Drugi razlog je širitev lastništva (in tveganj) na širši nabor vlagateljev, ne le na ustanovitelje. Lahko je tudi način za slednje, da si poplačajo začetne investicije in delo, ki so ga vložili v podjetje.

Katere so prednosti takšne prodaje?

- Dostop do denarja širokega kroga vlagateljev, pred tem so to vložki ustanoviteljev in bančna posojila.

- Po prvi prodaji se lahko podjetje financira z nadaljnjo izdajo delnic.

- Na borzi se vsak dan sproti oblikuje vrednost delnic in s tem podjetja.

- Večja izpostavljenost in prestiž v javnosti.

- V primerjavi s prodajo institucionalnemu vlagatelju lahko trenutni lastniki ohranijo večji kontrolni delež v podjetju.

... kaj pa slabosti?

- Postopek za IPO je zapleten in dolgotrajen, zanj je navadno potrebno najeti investicijsko banko.

- Podjetje mora zagotoviti skladnost s pravili borze, na katero bo uvrščeno, več dela je s poročili.

- Po javni prodaji se poveča število delničarjev, katerim je odgovorna uprava, mednje je potrebno deliti tudi morebitni dobiček.

- Vodstvo je v nevarnosti, da za kratkoročne cilje zanemari dolgoročno vizijo.

- Lahko se zgodi tudi, da za delnice ni zanimanja, kar privede do padca vrednosti podjetja.