Strokovnjaki nacionalnega laboratorija so devet odvzetih vzorcev sadja in zelenjave ter en vzorec hmeljevega listja odvzeli 24. avgusta z letos z namenom, da določijo stopnjo ostankov pesticidov na njih. V vseh vzorcih sadja in zelenjave je bila vsebnost bakra nad mejo določanja uporabljene analizne metode, le pri jabolkih je bilo zaznano manjše odstopanje. V dveh vzorcih radiča in solate so dodatno dokazali prisotnost mandipropamida, a so bile vrednosti tako slednjega kot tudi bakra v sadju in zelenjavi nižje od mejnih vrednosti, ki jih določa uredba evropskega parlamenta. Zato ocenjujejo, da je vsa hrana varna za uživanje. mm