»Aktivnosti v zvezi z gradnjo severnega dela trase tretje razvoje osi so že v polnem teku,« sporočajo z Darsa, ki je za oba odseka bodoče cestne povezave Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec že sklenil pogodbe za parcelacijo, cenitev in odkup zemljišč ter izvedbo arheoloških raziskav. Na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem je poleg tega sklenil tudi pogodbo za izvedbo geoloških raziskav in izdelavo projektne dokumentacije.

»Parcelacija večinoma gozdnih zemljišč med Velenjem in Slovenj Gradcem je že izvedena, predvidoma še ta mesec se bodo začele tudi cenitve teh zemljišč. Cenilci bodo o nameravanem ogledu zemljišč posamezne lastnike predhodno obvestili, nato sledita priprava ponudb in odkup zemljišč,« še pravijo na Darsu.

Parcelacije kmetijskih in stavbnih zemljišč bodo začeli izvajati predvidoma v začetku prihodnjega leta, ko bodo znani projektne rešitve in posegi na zemljišča. Sledi enak postopek kot za gozdna zemljišča. Dela v zvezi z odkupovanjem objektov, predvidenih za odstranitev, pa so večinoma že končana.

Potekajo geološke raziskave

Za izdelavo projektne dokumentacije je izdelovalec že naredil večji del geodetskega posnetka terena, ki se bo po potrebi dopolnjeval.

»Trenutno na terenu, na območju Homca, Podgorja, Velenja in Škal, izvajajo geološko-geomehanske raziskave tal, v nadaljevanju pa bodo raziskave izvajali še na preostalih delih trase. Ravno tako bodo v času projektiranja potekali ogledi terena izdelovalcev dokumentacije in izvajalcev raziskav,« še razkrivajo na Darsu, kjer zato lastnike zemljišč tudi prosijo, da pogodbenim izvajalcem s soglasji omogočijo izvajanje njihovih del, saj bo le tako mogoče izvajati vse aktivnosti po zastavljenem terminskem načrtu.