Ker se to tako ali drugače rekoč dogaja že od leta 1991, torej od začetka tranzicije, je rešitev na dlani. Šketov teorem, ki se po četrt stoletja preverjenem in uveljavljenem sistemu že tekoče uspešno implicira v tožilstvu in sodstvu, naj se uvede povsod v vsaki stroki, v vsaki panogi, ko bi tako na primer odpadel problem imenovanja guvernerja narodne banke, saj ga ne bi izvolili poslanci na predlog predsednika republike, ampak preprosto bankirji. Politika tako ne bi imela nobenega vpliva pri imenovanju rektorjev javnih univerz ter enako pri imenovanju predsednikov uprav državnih podjetij in javnih zavodov, ljudstvo pa ne pri volitvah poslancev, županov, svetnikov. Tako bi se povsod rešili volitev, kompliciranih imenovanj in številnih preverjanj.

Jožef Praprotnik, Jesenice