Pikl je najprej navedel, da je leta 2015 prevzel podjetje, ki ni bilo v najboljši kondiciji, saj je bilo v likvidaciji, sam pa da je v Tomos vložil veliko dodatnih sredstev in tudi osebnih poroštev.

Prvi mož Tomosa je sicer priznal, da jim je Finančna uprava RS (Furs) začasno blokirala račun, a so zdaj poplačali vse terjatve do nje. Dolg do Hidrie, od katere so prevzeli Tomos in od katere imajo najete prostore, znaša skupno okoli 50.000 evrov, odprte pa so tudi še nekatere terjatve do kupcev in dobaviteljev, a se skušajo z njimi dogovoriti, da zadeve prestavijo do sanacije podjetja.

Glede prepovedi razpolaganja z blagovno znamko Tomos kot posledice nespoštovanja pogodbe s Hidrio je Pikl poudaril, da so poravnali vse s tem povezane tekoče obveznosti, do dokončnega prenosa blagovne znamke pa morajo še poravnati določene obveznosti, katerih plačilo bo zapadlo v tem oz. prihodnjem letu. »Če mi tega dovoljenja nimamo, jutri jaz firmo zaprem,« je še zatrdil.

Potrebujejo primernejše prostore

Ko bodo poravnali vse obveznosti, ki izhajajo iz uporabe imena Tomos, bodo lahko izpraznili sedanje prostore. Kot je pojasnil Pikl, bi namreč potrebovali primernejše prostore, v katerih bi lahko uredili tudi lasten servis in trgovino. Tako bi se utegnili seliti izven Kopra, bo pa Tomos ostal v Sloveniji, je zatrdil.

Glede plačevanja prispevkov je priznal, da so v preteklosti zaostajali s plačili, a danes imajo plačane vse. Zanikal pa je informacije, da bi proizvodnja v Tomosu zdaj ali v preteklosti kadarkoli zastala. Prav tako ni množičnega odhajanja zaposlenih - po njegovih podatkih so od okoli 20 zaposlenih imeli le tri izredne odpovedi.

Potrdil je, da je Pošta Slovenije ustavila skrbni pregled poslovanja in odstopila od nadaljnjih dejanj, povezanih s kapitalskim vstopom v Tomos. Kljub temu še vedno upa, da si bodo v Pošti Slovenije premislili, in da bo Tomos dobil strateškega partnerja. V nasprotnem primeru bo po njegovih besedah treba najti skupno rešitev z bankami, verjetno v smeri novih kreditov.

Na vprašanje, ali bodo uspeli pravočasno izplačati septembrske plače, je Pikl odgovoril, da bo to odvisno od poteka pogovorov s partnerji in bankami. Pri SID banki je Tomos sicer dobil za 550.000 evrov posojila z ročnostjo 12 let s šestimi leti moratorija.