Marinček je danes STA posredoval tako vabilo, ki ga je prejel s strani vodje projekta Magna Nukleus Davida Adama, kot svoj odgovor na vabilo.

Iz Adamovega vabila je razvidno, da je želel naslednji teden na pogovor v Novem mestu, kjer ima sedež ROVO, povabiti Marinčka in predsednika omenjene organizacije Zlatka Resmana. Kot je ob tem pojasnil, si v Magni želijo odprte in argumentirane razprave o vseh odprtih vprašanjih, ki zadevajo novi obrat v Hočah in na katere kot investitor lahko vplivajo.

Ob tem je spomnil, da je že lani v okviru postopka pridobivanja okoljevarstvenega soglasja v Sloveniji potekala obširna javna razprava o njihovi naložbi, na podlagi katere so po dialogu z različnimi okoljevarstvenimi organizacijami sklenili dogovore, ki so jih tudi izpolnili.

Med temi je omenil uporabo železnice v drugi fazi projekta, montažo sončne elektrarne ter uporabo deževnice, kjer bo to mogoče. Projekt da so dopolnili tudi sami, je zapisal, in sicer z odločitvijo, da bo prevoz v prvi fazi potekal s tovornjaki na utekočinjen naftni plin, zaradi česar bo prevoznik zgradil tudi polnilnico.

Marinček: Sestanek je povsem odveč

Vendar je Marinček njihovo vabilo vseeno zavrnil, saj je sestanek po njegovem mnenju povsem odveč, saj gre pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja po njegovem prepričanju za eklatantno kršitev 69. člena zakona o vodah, ki absolutno in enoznačno prepoveduje rabo nevarnih snovi na vodovarstvenih območjih.

»Na sestanku bi torej govorili o kršitvah nacionalne zakonodaje, kar pa absolutno ni v pristojnosti Magne, ki se je na svoji globalni spletni strani pohvalila in izkazala s spoštovanjem nacionalne zakonodaje v državah, v katerih gradi svoje podružnice,« je na vabilo odgovor Marinček.

Predstavnik ROVO rešitev vidi samo v tem, da državni zbor spremeni zakon o vodah ali pa Magna spremeni namembnost investicije iz lakirnice v montažo ali skladišče brez rabe nevarnih snovi. Ker je prepričan, da predstavniki Magne njihovega združenja ne bi nagovarjali k neupoštevanju zakonodaje, je srečanje zanj odveč, od okoljskega ministrstva pa pričakujejo, da bo na soočenju 25. oktobra pojasnilo, kakšno rešitev je pričakovati.

Ob tem je Marinček še dodal, da je glede na zadnje poročilo ZN o podnebnih spremembah še bolj očitno, zakaj mestne oblasti v avstrijskem Gradcu niso izdale dovoljenja za postavitev lakirnice.

Magna sicer po pisanju Večera skupaj z nemškim podjetjem Durr, ki je dobavilo in namestilo vso opremo za lakirnico, v teh dneh že testira programsko opremo in naj bi januarja zagnala poizkusno proizvodnjo. Celotna naložba v lakirnico je vredna 150 milijonov evrov, za opremo pa so namenili dve tretjini tega zneska, dodaja časnik.