Na ponedeljkovi nočni seji je svet agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) sklenil vladi predlagati razrešitev direktorice agencije Tanje Muha. Svetniki, ki jim predseduje Aleš Ivkovič, direktorici očitajo, da je zavajala, ko je pojasnjevala podelitev frekvenc za testiranje tehnologije 5G podjetju BTC. Muha je prejšnji teden v državnem zboru dejala, da lahko frekvence dlje kot 90 dni testirajo tista podjetja, ki predložijo »dokazilo o že potrjenem in odobrenem evropskem projektu s strani Evropske komisije in s tem tudi pridobljenih evropskih sredstev«. Pozneje pa se je izkazalo, da BTC vsaj zaenkrat še ne sodeluje pri nobenem evropskem projektu.

AKOS ne preverja vloge pri projektu

Iz podjetja BTC so nato sporočili, da v vlogi, na podlagi katere jim je AKOM maja podelil frekvence, niso navedli, da so partner projekta. Agencija pa je pojasnila, da zakon ne predpisuje, kakšno vlogo pri evropskem projektu mora imeti tisti, ki prosi za uporabo frekvenc. »Agencija je zato v postopku izdaje odločb družbi BTC preverila obstoj evropskega projekta, ni pa preverila načina sodelovanja te družbe v okviru omenjenega projekta,« so navedli.

Ne glede na to, ali je direktorica zavajala svet agencije in javnost, in ne glede na to, ali je bila pri podelitvi frekvenc podjetju BTC storjena napaka, pa mnogi dvomijo v ponedeljkovo odločitev sveta agencije. Zakon določa devet možnih razlogov za razrešitev direktorice, a so vsi zelo formalni. Tanja Muha, ki je bila danes v Bruslju, je prek službe za odnose z javnostmi poudarila, da še vedno ni seznanjena, na podlagi katerega od teh razlogov je predlagana njena razrešitev.

Po neuradnih informacijah svet direktorici očita, da ni več »strokovnjak na področjih, ki so v pristojnosti delovanja agencije«. Direktorica se na to informacijo danes ni odzvala, nekateri drugi poznavalci področja pa menijo, da iz očitkov o zavajanju ne moremo sklepati o nestrokovnosti, ki bi bila lahko podlaga za razrešitev. »Svet Akos se je prenaglil z odločitvijo, da vladi predlaga predčasno razrešitev direktorice Tanje Muha,« je na komunikacijskem omrežju twiter zapisal nekdanji predsednik sveta agencije Dušan Caf, »predčasno razrešitev direktorice lahko svet predlaga le, če direktorica to sama zahteva, če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje, če je zoper njo uveden kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, če trajno izgubi delovno zmožnost za to delovno mesto ali če k razrešitvi pozove računsko sodišče.«

Direktorica je danes izpostavila še, da je svetniki niso povabili na ponedeljkovo sejo niti ji niso predstavili obtožb, zato ni imela možnosti, da bi nanje odgovorila. »To predstavlja kršitev določb zakona, ki urejajo postopek razrešitve direktorja agencije,« je zapisala.