55,2 odstotkov prebivalcev med 25. in 74. letom se na splošno nezdravo prehranjuje na Koroškem oziroma v ravenski zdravstveni regiji. To so tudi kraji, kjer vsak dan zajtrkuje manjši del prebivalcev (56,2) kot v drugih regijah (slovensko povprečje je 62,2 odstotka).

Več kot polovičen je delež nezdravega prehranjevanja še v celjski, mariborski, murskosoboški, kranjski in novomeški regiji.

42,9 odstotkov prebivalcev se nezdravo prehranjuje na novogoriškem koncu (najnižji delež v Sloveniji). V tej regiji si hrano dosoljuje 37,2 odstotka ljudi, slovensko povprečje pa je pri tem kazalniku dobra polovica. Največ je na novogoriškem koncu tudi ljudi, ki dnevno ali pogosteje uživajo svežo zelenjavo (62 odstotkov prebivalcev) in sveže sadje (59,9 odstotka prebivalcev).

V koprski regiji se lahko pohvalijo z razširjenim uživanjem oljčnega olja: dnevno ga v gospodinjstvu uporablja kar 65,5 odstotka prebivalcev, kar jih skupaj z goriško regijo uvršča v slovenski vrh. A na Obali izstopajo tudi po nekaterih razvadah: prebivalci v najvišjem deležu (13,4 odstotka) med vsemi slovenskimi regijami štirikrat na teden ali pogosteje uživajo sladko pecivo.

Posebno nezdravo se prehranjujejo moški, mlajši odrasli, manj izobraženi in socialno-ekonomsko ranljivejši. Tem skupinam bo treba nameniti še več pozornosti, ugotavljajo strokovnjaki za javno zdravje. Pri tem so se naslonili na raziskavo o vedenjskemu slogu, ki je leta 2016 temeljila na reprezentativnem vzorcu 15.639 oseb, starih od 25 do 74 let.

Napredek se na področju prehranjevanja kaže pri povečevanju deleža ljudi, ki vsak dan uživajo zelenjavo in redno zajtrkujejo. Zmanjšuje pa se delež prebivalcev, ki uživajo sladkane pijače.