A podatki Evropske agencije za mejno in obalno stražo obenem kažejo, da se je v primerjavi z enakim obdobjem lani v prvih devetih mesecih letos podvojilo število nezakonitih vstopov v Španijo prek zahodne sredozemske migrantske poti. Zabeležili so jih 35.500.

September je bil obenem tretji mesec zapored, v katerem je prek te sredozemske poti v EU prispela skoraj polovica migrantov oz. beguncev. Skupaj jih je prejšnji mesec v Španijo prek te poti vstopilo skoraj 6500. Večina migrantov, ki so se v EU letos podali po tej poti, je bila državljanov Maroka, Gvineje in Malija, več kot tri četrtine vseh pa jih je bilo iz podsaharske Afrike.

Po vzhodni sredozemski poti je prejšnji mesec na staro celino prispelo 5400 migrantov, 25 odstotkov manj kot septembra 2017. Do tega je po podatkih Frontexa prišlo predvsem zaradi občutnega porasta nezakonitih prečkanj kopenske meje s Turčijo v zadnjih mesecih. V prvih devetih mesecih letos je sicer skupno število ljudi, ki so v Evropo nezakonito vstopili prek te poti, poraslo za 40 odstotkov na okoli 40.300.

Večinoma iz Sirije in Iraka, avgusta in septembra predvsem iz Afganistana

Večina ljudi, ki se je na pot proti Evropi podala po tej poti, je bila državljanom Sirije in Iraka - a september je bilo tudi drugi mesec zapored, v katerem so večino na tej poti predstavljali Afganistanci.

Število migrantov, ki so v Evropo vstopili prek osrednje sredozemske poti, je septembra upadlo na okoli 900, kar je 85 odstotkov manj kot septembra lani. Skupno število migrantov, ki so po tej poti vstopili v Evropo, je v prvem devetmesečju letos upadla na okoli 20.900, kar je 80 odstotkov manj kot lani. Večina prišlekov na tej poti je bila Tunizijcev in Eritrejcev - skupaj več kot tretjina. Sledili so jim Sudanci, Pakistanci in Nigerijci.

Število migrantov na glavni zahodnobalkanski migrantski poti prek Srbije na Madžarsko in Hrvaško je bilo tudi v prejšnjem mesecu nizko. Se pa vzporedna pot prek Albanije, Črne gore in BiH ter tista prek Srbije in BiH sooča z naraščajočim migracijskim pritiskom, še navaja Frontex na svoji spletni strani.