Tako podaljšanje bi omogočilo dokončanje sanacijskih del, izvedbo tehničnih pregledov ter opredelilo nadaljnje izvajanje monitoringa ter ukrepe za ohranjanje rudarske dediščine. RTH trenutno na 1300 hektarjih izvaja zapiralna dela. Dokončanje teh del bo stalo še okoli 5,5 milijona evrov, pri čemer ima RTH že zagotovljenih 2,4 milijona evrov, ki jih je pridobil s prodajo opreme in premoženja, 3,1 milijona evrov pa naj bi zagotovilo ministrstvo za infrastrukturo. Medtem pa denar za sanacijska dela še ni zagotovljen. RTH v zapiranju zaposluje še 22 delavcev. Lani so prodali hčerinsko podjetje Spekter republiškemu stanovanjskemu skladu za 6,8 milijona evrov, s čimer so v RTH poplačali dolgove do bank. Lanski prihodki rudnika so upoštevajoč ta znesek porasli za 51 odstotkov na 17,5 milijona evrov in so načrtovane prihodke presegli za 13 odstotkov. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo je v letu 2017 znašal 1,7 milijona evrov, kar je 22 odstotkov več kot leto prej.