Škof je odstop ponudil v skladu s splošnim navodilom Cerkve, da škofje ponudijo odstop, ko dopolnijo 75 let.

Kot je v zvezi s tem tudi na spletni strani novomeške škofije navedel škof Glavan, je prek Apostolske nunciature v Sloveniji obvestilo o tem, da mu je papež Frančišek za eno leto podaljšal službo novomeškega škofa, prejel 11. septembra letos. Hkrati je dobil pooblastilo in naročilo, da o podaljšanju v primernem času obvesti škofijo, je še navedel Glavan, ki naslednika pričakuje ob koncu leta 2019.

Škof Andrej Glavan se je rodil 14. oktobra 1943 v župniji Soteska. V duhovnika je bil posvečen leta 1972 in je dolga leta služboval na Loškem, sprva kot kaplan v Škofji Loki, nato kot župnik novoustanovljene župnije na Suhi in od leta 1981 dalje v župniji Stara Loka. Trikrat je bil izvoljen za dekana dekanije Škofja Loka, med letoma 1998 in 2005 pa je opravljal tudi službo arhidiakona za Gorenjsko.

Maja 2000 je bil imenovan za ljubljanskega pomožnega škofa, po odhodu nadškofa Franca Rodeta v Rim konec aprila 2004 pa je bil izvoljen za upravitelja ljubljanske nadškofije. To službo je opravljal do 5. decembra 2004, ko je vodenje nadškofije prevzel novi nadškof Alojz Uran. Papež Janez Pavel II. ga je ob ustanovitvi novomeške škofije aprila 2006 imenoval za prvega novomeškega škofa, na to mesto je bil umeščen 10. junija 2006.