Že sam sistem ljudske obrambe je omogočil pred osamosvojitvijo organiziranost tako manevrske strukture kot vojaško obveščevalno službo, s tem da je bil predstojnik te Andrej Lovšin zaradi pooblastil z odločbo imenovan za pomočnika republiškega sekretarja in razporeditev v načelstvo uprave službe državne varnosti vsaj mesec in pol prej, kot je bil z odločbo za načelnika MSNZ imenovan Anton Krkovič. Seveda bo treba nesporno ugotoviti prispevek varnostno-obveščevalne službe v osamosvojitveni vojni, njenih tajnih sodelavcev, ki so zamolčani in v glavnem zlorabljeni v nedovoljeni trgovini z orožjem. Na veliko se govori o predaji orožja TO kot o veliki izdaji, nič pa o predaji obrambno-varnostnih dokumentov armadi, katerih posledica so, da nekaterih obrambnih struktur zato ni bilo mogoče vključiti v obrambo suverenosti RS.

Da, na področju osamosvojitve zgodovinarje, obramboslovce idr. čaka še veliko dela. Prepričan pa sem, da Slovenije ni osamosvojila skupina samooklicanih osamosvojiteljev. Za mene so procesi osamosvojitve bolj globoki, širši in daljši.

Katera TO je osamosvojila Slovenijo? Pri resni TO lahko govorimo samo o usposobljenih pripadnikih le-te, ki pa se ne morejo usposobiti čez noč.

Vid Drašček, Vrhnika