Generalni državni tožilec Drago Šketa je konec septembra na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena zakona o kazenskem postopku, ki napotujeta, da je treba po dveh letih uničiti izsledke prikritih preiskovalnih ukrepov. Ob tem je predlagal začasno zadržanje obeh določb.

Vlada je danes sprejela stališče k tej pobudi. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, se strinjajo s Šketo, da bi zaradi razlage, ki se je uveljavila v sodni praksi, lahko nastale težko popravljive posledice. "Gre tudi za najbolj odmevne primere gospodarskega kriminala in kriminala belih ovratnikov, kjer bo zavoljo morebitnega uničenja gradiva, zbranega s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, nastala škoda z vidika konkretnih postopkov. Poleg tega bodo nastale tudi težko merljive posledice za zaupanje v pravno državo. Po drugi strani pa začasno zadržanje ne bo bistveno negativno vplivalo na pravice osumljencev v kazenskih postopkih, v katerih so bili zakonito uporabljeni prikriti preiskovalni ukrepi, četudi je dvoletni rok že potekel," meni vlada.