S povabilom želi SDH preveriti, kakšen je interes oseb, ki želijo sodelovati v postopku. V naslednjih fazah bodo kvalificirane ponudnike, ki se bodo uvrstili v prihodnje postopke, še pred zbiranjem njihovih zavezujočih ponudb zaprosili za predložitev nezavezujočih ponudb, kaže objava na spletni strani SDH.

Izkaze interesa zbira francoska banka BNP Paribas, ki jo je SDH imenoval za izključnega finančnega svetovalca, ki bo opravil večfazni prodajni postopek za izbor najboljšega ponudnika.

Država, ki je 100-odstotni lastnik banke postala po sanaciji konec leta 2013, mora glede na zaveze Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč banko prodati do sredine prihodnjega leta.