Za računovodske izkaze in prihodke je sodišče izdalo pozitivno mnenje, za odhodke pa pridržek v zvezi z vsemi plačili, ki so povezani z upravičenimi stroški.

Rezultati so povezani s tem, da je bilo na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov porabljenih znatno manj sredstev kot predlani.

Jereb je tu opozoril na to, da Slovenija lani ni porabila nobenih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Če pogledamo skupno porabo, je Slovenija ob koncu leta 2017 med najslabšimi petimi državami članicami glede črpanja vseh evropskih sredstev, je nanizal.