Koprivnikar je podal odpoved zaradi očitkov o zlorabi položaja pri podeljevanju frekvenc za testiranje 5G tehnologije družbi BTC v zameno za zaposlitev, ob tem pa zatrdil, da se v politiko ne bo več vračal.

V BTC so potrdili, da je Koprivnikar odpovedal delovno razmerje v njihovi družbi. BTC pa je obvestil Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), da dodeljenih začasnih, nekomercialnih, testnih frekvenc ne bo uporabljal in jih družba vrača. V dopisu, ki so ga posredovali medijem, so navedli, da družba tudi doslej absolutno ni uporabljala frekvenc, kljub temu da so namenjene za evropske projekte.

»Žal kljub temu da je šlo za testne, nekomercialne in neprofitne namene zgolj na področju BTC City, družba vrača frekvence v luči negativnega političnega in medijskega odziva,« je zapisal predsednik uprave BTC Jože Mermal. Na Akosu so sicer za STA pojasnili, da doslej še niso prejeli uradnega obvestila o neuporabi frekvenc.

Koprivnikar: Sem žrtev lastne naivnosti

»Povabila v BTC sem bil iskreno vesel, trdno prepričan, da z nobenim mojim dosedanjim ravnanjem nisem dal niti najmanjšega povoda za dvom v poštenje in zakonitost delovanja. Odpovedal sem se nadomestilu za bivše politike, iskanju službe v državni upravi ali z državo kakor koli povezanim podjetjem, da ne bi bilo dvoma. Očitno sem žrtev lastne naivnosti,« je Koprivnikar zapisal na svojem Facebook profilu.

Vsem nadzornim in preiskovalnim institucijam ter tudi političnim organom je na voljo za vsakršne informacije in pojasnila, ker pa se boji, da dejstva zanimajo le malokoga, je pojasnila objavil še na družbenem omrežju.

Med drugim je v dolgem zapisu spomnil, da je bilo na podlagi akcijskega načrta Evropske komisije predvideno preliminarno testiranje frekvenc 5G v letu 2017 oz. 2018, pri čemer je bilo predvideno trajanje projektov do treh let. »Od tod torej izhaja maksimalno obdobje treh let za pridobitev radijskih frekvenc za testiranje v okviru Evropskih razvojnih projektov,« je pojasnil.

Dodal je, da v zakonodajnem postopku ni bilo nobenih pripomb na predlog člena v zakonu o elektronskih komunikacijah, tudi ne v delu, ki se nanaša na brezplačno podeljevanje začasnih testnih frekvenc. Akos je poleg BTC odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za testiranje v okviru evropskih projektov izdala še družbam Elektro Gorenjska, AMZS in Internet Institut, ki so predstavili konkretne projekte.

Svet Akosa je sicer zaradi očitkov o zlorabi položaja pri podeljevanju frekvenc za testiranje 5G tehnologije v ponedeljek sklenil, da izvede izredno zunanjo revizijo postopka dodelitve teh frekvenc. V Akosu so sicer v minulih dneh vse očitke zavrnili in poudarili, da BTC ni edino podjetje s podeljenimi testnimi frekvencami. Komisija DZ za nadzor javnih financ pa bo podeljevanje licence za testiranje pete generacije mobilne telefonije družbi BTC v sredo obravnavala na nujni seji.

Akos: Brezplačne testne frekvence le do začetka uporabe v komercialne namene

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je ob javnih polemikah glede brezplačne in testne podelitve frekvenc 5G danes objavila obširna pojasnila o tem postopku. Navedli so, da bodo brezplačne frekvence na voljo le do predvidenega začetka uporabe v komercialne namene na podlagi podelitve z javnim razpisom za javno dražbo.

Kot so poudarili, za testne frekvence zakon ne predvideva plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene javne dobrine v državni proračun, so pa imetniki zavezanci za letno plačilo agenciji za uporabo dodeljenih radijskih frekvenc, tako kot vsi ostali imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc. Način podeljevanja, ki ga trenutno predvideva zakon, je primerljiv s prakso drugih evropskih regulatorjev v državah članicah, je zapisala direktorica agencije Tanja Muha.

Celoten postopek podelitve se je sicer pričel z objavo akcijskega načrta »5G za Evropo« s strani Evropske komisije 14. septembra 2016. Na podlagi objavljenega načrta so se še isti mesec začele aktivnosti na nacionalnem in mednarodnem nivoju za pobudo za 5G projekt za javno varnost ter zaščito in reševanje. Agencija je na svoji spletni strani do danes objavila tri pobude za prijavo projektov za prva testiranja in prihodnjo rabo tehnologije 5G.

Agencija je sicer do danes ugodila vsem prejetim vlogam vseh predlagateljev za uporabo brezplačnih in testnih frekvenc. Testne frekvence za testiranje 5G so doslej prejeli AMZS, BTC, Elektro Gorenjska, Internet Institute in Telekom Slovenije. Ker pa se po njihovih informacijah pripravljajo tudi novi projekti za testiranje 5G tehnologije, pričakuje nove vloge.

Agencija je želela s podanimi 5G pobudami omogočiti deležnikom na slovenskem trgu, da v čim zgodnejši fazi razvoja te tehnologije opravijo testiranje novih funkcionalnosti 5G tehnologije ter s tem omogočijo hitrejši razvoj trga in njegovo vključenost na evropskem in svetovnem nivoju. 5G je, kot so spomnili, nadaljevanje predhodnih tehnologij in predstavlja tehnološki preboj, saj predvideva gigabitne prenosne hitrosti, zakasnitve, ki bodo omogočale prenos podatkov v realnem času, ter množične komunikacije stroj-stroj.

Komisija DZ za nadzor javnih financ bo sicer v sredo razpravljala o podeljevanju licence za testiranje pete generacije mobilne telefonije družbi BTC, potem ko so v javnost prišli očitki, da je družba brezplačne in testne frekvence dobila, ker je zaposlila nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja.