vašemu poročanju z dveh dogodkov v televizijskem dnevniku v nedeljo, 7. oktobra 2018, bi težko rekli objektivno novinarstvo. Napovedali ste dva spominska dogodka, o katerih ste poročali s Teharij in z Urha. V prvem prispevku ste dali besedo tudi govorniku Francetu Cukjatiju in mu dovolili, da je polil gnojnico po »neprimernih« spomenikih v Ljubljani, medtem ko v drugem prispevku niste dali besede Titu Turnšku kot govorniku na Urhu. Če ste imeli namen poročati samo o pietetnih dogodkih, potem bi morali izpustiti komentar Cukjatija, ki s pieteto nima nobene zveze. In nihče vam ne bi ničesar zameril.

S tem pa, ko ste dali besedo samo enemu govorniku, ste nehote sami stopili iz polja objektivnosti na stran kolaborantov, saj ste s tem razlikovanjem povedali, da so žrtve na Urhu drugorazredne, tiste s Teharij pa imajo vse zasluge za to, da živimo v svobodni in slovenski Sloveniji.

Zdaj pa me res skrbi za Slovenijo, ko se na nacionalni TV tako neobjektivno poroča tako o preteklosti kot tudi o aktualni situaciji, ko nekateri novinarji javne TV odkrito mečejo polena novi vladi pod noge (res je, da nekaterih odločitev nove vlade tudi jaz ne razumem) in ji ne privoščijo niti dneva, kaj šele stotih dni miru.

Srečo Knafelc, Krvava Peč