Črnkovič je presenetljivo pristal na »zgolj« 63.000 davkoplačevalskega denarja: najprej je sklenil delno zunajsodno poravnavo, s katero se je država zavezala plačati 11.324 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi za izgubo pri zaslužku. Julija letos je nato sklenil še drugi del zunajsodne poravnave, ki je zajela vse druge Črnkovičeve zahtevke. Ta poravnava znaša 51.513 evrov s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški postopka za nepremoženjsko škodo oziroma neupravičen zapor in posledično trajne posledice zmanjšanja življenjskih aktivnosti ter za izgubljeni dobiček podjetja.

Poleg Črnkoviča odškodnino zaradi neupravičenega prestajanja zaporne kazni od države terjata tudi upokojeni brigadir in nekdanji poveljnik specialne brigade Moris Tone Krkovič ter predsednik SDS Janez Janša. Prvi narok za obravnavo tožbe nekdanjega poveljnika specialne brigade Moris Krkoviča je ljubljansko okrožno sodišče razpisalo za 25. oktober, tožba Janše pa še ni prišla na vrsto za obravnavo. Krkoviču je državno odvetništvo v predhodnem postopku ponudilo dobrih 35.000 evrov, vendar ponudbe ni sprejel in s tožbo terja 601.119 evrov kot povračilo škode zaradi odvzema prostosti v trajanju 294 dni.

Kdaj bo prišla na vrsto tožba Janše, ki je bil zaprt 176 dni in od države terja sto tisočakov manj kot milijon evrov, še ni znano. Janša je tolikšen znesek zahteval že v predhodnem postopku, a mu je država ponudila zgolj dobrih 52.000 evrov.