V Novem mestu so tako nedavno predstavniki različnih nevladnih organizacij, društev in tudi posamezniki predstavili svoje predloge, ideje, razmišljanja o tem, kako bi lahko izboljšali kakovost življenja v mestu, kaj mesto potrebuje, kaj jih moti.

Med vsemi predlogi so udeleženci izglasovali tiste, ki jih bodo nevladne organizacije nato oblikovale v konkretne predloge. Te bodo 1. oktobra na Šoli za župane, ki bo potekala hkrati na 15 lokacijah po Sloveniji, predstavile županskim kandidatom v svoji regiji, ti pa jih bodo nato lahko vključili v svoje programe. »Nevladne organizacije bodo predstavile svoj vidik, kandidati pa svojega. Cilj je najti skupno rešitev. Šolo za župane vidimo kot nekakšno dolgoročno orodje, s katerim spodbujamo obe strani, torej tako občane kot odločevalce na lokalni ravni, da razmišljajo o sodelovanju, slišijo drugi druge in tako pridejo do potrebnih rešitev na različnih področjih,« pojasnjuje Tina Cigler iz Regijskega centra NVO, stičišča nevladnih organizacij jugovzhodne Slovenije.

Iz predlogov, ki so jih na srečanju v Novem mestu podali udeleženci iz novomeške in manjših okoliških občin, so nevladniki že oblikovali nekaj okvirnih pobud. Tako se bodo z županskimi kandidati 1. oktobra pogovarjali o stanovanjski politiki za mlade in vzpostavitvi primerne infrastrukture in prostorov za vsebinska druženja, o prilagoditvah javnih prostorov za različne oblike invalidnosti, predvsem za osebe z izgubo sluha, poseben poudarek bo na različnih oblikah sodelovanja javnosti pri razvoju občin, denimo na soodločanju o proračunu. Glede na predloge, ki jih bodo zbrali na prihodnjih srečanjih v regiji, bodo pobude sproti dopolnjevali, dodaja Ciglerjeva.

Poleg novomeškega dogodka namreč Regijski center NVO v jugovzhodni Sloveniji danes ob 17. uri pripravlja srečanje tudi v Podjetniškem inkubatorju Kočevje za kočevsko-ribniško območje, 26. septembra pa v dvorani Stik v Trebnjem za občane iz trebanjske, mokronoške, mirnske in šentruperške občine.