Poročilo, ki ga je pripravila evropska komisija za učinkovito pravosodje (Cepej) pri Svetu Evrope, zajema 45 od 47 držav članic te panevropske organizacije (vse razen Lichtensteina in San Marina) in temelji na podatkih do leta 2016. Slovenija je pred dvema letoma za pravosodni sistem namenila 89,7 evra na prebivalca, medtem ko znaša evropsko povprečje 64,5 evra. Najmanj sredstev za pravosodni sistem na prebivalca namenja Azerbajdžan (7,8 evra), največ pa Švica (214,8 evra).

Glede na delež BDP, ki ga namenja za pravosodni sistem, se Slovenija uvršča v vrh med evropskimi državami. Kot izhaja iz poročila, so Francija, Luksemburg in Španija edine evropske države, v katerih ne zaračunavajo sodnih taks. V Sloveniji sodne takse prispevajo 18 odstotkov proračuna pravosodnega sistema, kar je primerljivo z evropskim povprečjem (19 odstotkov).

Malo za pravno pomoč

Poročilo tudi ugotavlja, da je slovenski proračun za pravno pomoč na prebivalca (1,5 evra) med najnižjimi med državami Sveta Evrope. Najnižji proračun ima Azerbajdžan (0,06 evra na prebivalca), najvišjega pa Švedska (36,21 evra). Evropsko povprečje je 6,96 evra na prebivalca.

Slovenija ima 42,6 sodnika na 100.000 prebivalcev, kar je dvakrat več od evropskega povprečja (21 sodnikov), navaja poročilo. V poročilu piše, da ima Slovenija 83 odvetnikov na 100.000 prebivalcev. To je skoraj dvakrat manj od evropskega povprečja, ki je 162 odvetnikov. sta