Med spremembami pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je septembra potrdila skupščina ZZZS, je namreč tudi sprememba zdravniške pravice predpisovanja receptov za osebno rabo. Zdravniki bodo še vedno upravičeni do 30 receptov letno za osebno rabo, vendar bodo ti neobnovljivi. V zdravniški zbornici pa opozarjajo, da ukrep z njimi ni bil usklajen.

Kot so za STA pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), bo do 30 receptov na leto za osebno rabo, ki jih ZZZS dodeli zdravniku na njegov predlog, neobnovljivih. Ti naj se uporabljajo le pri akutnih zdravstvenih stanjih in ne za dolgotrajno zdravljenje, čemur so namenjeni obnovljivi recepti.

Poleg tega so na novo določili dva pogoja za zdravnika, da je upravičen do teh receptov. Enako kot do zdaj mora biti zdravnik evidentiran v bazi podatkov o izvajalcih zdravstvenih storitev, na novo pa je določen pogoj, da mora zdravnik imeti licenco Zdravniške zbornice Slovenije. Na novo je določen tudi statusni pogoj zdravnika, ki je vezan na opravljanje zdravstvenih storitev javne zdravstvene službe in na opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi s ključnimi institucijami v zdravstvenem sistemu ali z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, katerega zdravniki opravljajo delo s področja medicinskega izvedenstva.

Zaradi ukrepa ZZZS bo po oceni Zdravniške zbornice Slovenije brez pravice do predpisovanja receptov za osebno rabo ostalo najmanj 3100 zdravnikov in zobozdravnikov. "To pomeni blizu 100.000 dodatnih obravnav pri že tako preobremenjenih zdravnikih v osnovnem zdravstvu," so prepričani.

Zbornica zato pričakuje, da se bodo pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja v kratkem ustrezno spremenila tako, da bodo vsi zdravniki s strokovnim izpitom imeli možnost predpisovanja receptov za osebno rabo.

Na ministrstvu so sicer v današnjem sporočilu za javnost še pojasnili, da so spremenjena pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja uredila tudi pravico do zobno-protetičnih pripomočkov, podrobnejše pravice do ortodontskega zdravljenja, skrajšanje dobe trajanja (npr. inzulinska črpalka, nekatere kanile) in pravico do bele zalivke za posamezne skupine zavarovancev (doječe matere, nosečnice, otroci).

Nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo sicer začela veljati po objavi v uradnem listu 13. oktobra, so napovedali na ZZZS.