Američani so sporočila prejeli v sklopu preizkusa sistema množičnega komuniciranja, ki do sedaj še ni bil uporabljen. Namenjen je obveščanju o morebitnih raketnih ali terorističnih napadih ter naravnih nesrečah, uporabniki pametnih telefonov pa se prejetju sporočila lahko izognejo le, če svoj telefon za nekaj časa izklopijo.

Nekateri so akcijo pošiljanja sporočil poimenovali tudi »Trumpovo opozorilo,« čeprav sam predsednik s sporočili ni imel ničesar. Državni dogodek je vodila zvezna agencija za obvladovanje izrednih razmer Fema, ki bi pošiljanje sporočil vodila tudi, če bi jih naročil predsednik sam.

Opozorilo je na telefonih uporabnikov sprožilo ton, na ekranu pa se je izpisalo: »To je preizkus Nacionalnega sistema za obveščanje v sili. Nobeno ukrepanje ni potrebno.« Tovrstni testi so bili uzakonjeni leta 2015, in sicer naj bi jih zvezna agencija izvajala enkrat na tri leta.

Mnogi prejemniki sporočila so za BBC navedli, da so jim tovrstna opozorila všeč in da se jim ob množičnih nesrečah zdijo smiselna in uporabna. Spet mnogim so se zdela invazivna, opozarjali so, da kršijo njihovo pravico do zasebnosti, da lahko prestrašijo mladoletne in da se tovrsten sistem lahko hitro zlorabi. Nekateri so bili razočarani, da sporočila niso dobili, spet drugi pa so se šalili, da bodo sedaj dnevno prejemali toliko predsednikovih sporočil, kot jih sam dnevno objavlja na twitterju.