Za Hipokrata in Galena so bili bistveni telesni sokovi

Antični misleci so prepoznali štiri temperamente, in sicer se ljudje po takratnem prepričanju delijo na sangvinike, kolerike, melanholike in flegmatike. Oče medicine Hipokrat je skupaj s Klavdijem Galenom posameznikovo osebnost povezoval s pomanjkanjem ali viškom telesnih tekočin. Štiri zemeljske elemente sta povezala s telesnimi sokovi in prišla do zaključka, da se zrak povezuje s krvjo in sangvinikom, ogenj z žolčem in kolerikom, voda s sluzjo in flegmatikom ter zemlja s črno sluzjo in melanholikom. Jasno je, da so ljudje, ki bi jim lahko pripisali lastnosti zgolj enega temperamenta, izjemno redki. Hipokratova in Galenova kategorizacija osebnosti se v medicini in psihologiji že dolgo ne uporablja, a kljub temu ostaja dobro poznana in priljubljena. Test, ki na podlagi 40 vprašanj prepoznava vaš temperament, lahko rešite na tej povezavi (v angleščini).

Jungova dediščina

Carl Gustav Jung se je med drugim ukvarjal tudi s prepoznavanjem različnih tipov osebnosti. Pri svojem kategoriziranju se je najprej osredotočil na dva vidika: vsakdo se uvršča v eno od dveh skupin – med introverte ali ekstroverte. Ob tem je poudaril, da nihče ni samo introvert ali samo ekstrovert, a se kljub temu da pri vsakomur določiti pripadnost eni od skupin. Čeprav se izraza danes pogosto uporabljata za opisovanje sramežljivih, tihih ljudi na eni, in glasnih, družbe željnih na drugi strani, je bila Jungova prvotna ideja drugačna. Introverti so po njegovem tisti, ki jih predolgo druženje z drugimi ljudmi izčrpava, čas, ki ga preživijo sami, pa navdaja z energijo. Za ekstroverte medtem velja nasprotno: misel na samoto jih mori, druženje pa jim daje energijo.

Znani so tudi Jungovi arhetipi – gre za univerzalne vzorce obnašanja, simbole, ki so dostopni skozi nezavedno. Nekateri od arhetipov, ki jih je prepoznal Jung, so arhetip matere, očeta, modreca, otroka, maga, smrti in junaka.

Je 16 predalčkov dovolj?

Jungovo tipologijo osebnosti je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja povzela Katherine Cook Briggs, ki je nato v sodelovanju s hčerko Isabel Briggs Myers izdelala kategorizacijo osebnostnih tipov, ki je še danes ena najpogosteje uporabljenih. Gre za delitev lastnosti v štiri kategorije, ljudje pa se znotraj vsake kategorije delijo v dve skupini. Na ta način dobimo 16 osebnostnih tipov, ki jih psihologi imenujejo po črkah začetnicah prevladujočih lastnosti (v angleščini).

Ob introvertiranosti (I) ali ekstrovertiranosti (E), smo ljudje še realistični (S) ali vizionarski (N), logični (T) ali empatični (F), ter načrtovalci (J) ali iskalci (P).

Po tej kategorizaciji je možnih 16 kombinacij, ki v primerjavi s Hipokratovo in Galenovo kategorizacijo glede na temperament mnogo bolje opredeljujejo osebnost ljudi. Brezplačen vprašalnik, s katerim je moč prepoznati osebnostni tip po tej teoriji, je na tej povezavi (v angleščini). Kot poudarjajo psihologi, tudi ta teorija ni brez napak in omogoča veliko možnosti za različne interpretacije.

Najnovejša in najnatančnejša kategorizacija doslej?

Nedavno so psihološke znanstvene zbornike polnile vrstice o novi shemi kategoriziranja ljudi glede na osebnost, ki da vključuje nove, še nikoli prej predstavljene osebnostne tipe. Nekateri psihologi so mnenja, da gre za najnatančnejšo kategorizacijo doslej.

Raziskovalci na univerzi Northeastern iz Bostona so analizirali odgovore poldrugega milijona ljudi, ki so sodelovali v osebnostnem testu. Sodelujoči so odgovarjali na vprašanja, s pomočjo katerih se je izkazalo, katera od petih lastnosti je pri njih prevladujoča. Gre za nabor splošno priznanih psiholoških lastnosti, in sicer gre za odprtost (koliko je človek radoveden in odprt za nove izkušnje in učenje novih stvari), natančnost (kako razmišljujoč in zanesljiv je), ekstrovertiranost, sprejemljivost (koliko sočutja in empatije nekdo premore) in nevrotičnost (kolikšna je čustvena stabilnost in kako pogosta ter močna so razpoloženjska nihanja). S kombiniranjem odgovorov so ljudi glede na različne kombinacije pri petih glavnih lastnostih razdelili v štiri glavne psihološke tipe; vzornike, egocentrike, zadržane in povprečne. Test je na voljo na tej povezavi (v angleščini). Z reševanjem anonimnega vprašalnika doprinesete k znanosti, saj je raziskava še v teku.

Ob veliki množici kategorizacij osebnosti je pomembno poudariti, da se nekatere lastnosti spreminjajo s starostjo ali kot odziv na življenjske okoliščine. Kljub temu so osebnostni testi lahko zelo koristni pri boljšem poznavanju samega sebe in pri iskanju svojih močnih in šibkih področij.

Če bi želeli, da katero izmed štirih omenjenih kategorizacij podrobneje obdelamo v kakšnem od prihodnjih člankov, vabljeni h glasovanju v anketi na vrhu članka (če ankete ne vidite, izklopite vtičnik za preprečevanje nalaganja oglasov).