Več kot 260 mladostnikov, ki so v preteklem šolskem letu obiskovali katero od dejavnosti, ki jih pripravljajo v Pionirskem domu – centru za kulturo mladih, je sodelovalo v anketi, s katero so želeli v Pionirskem domu preveriti, kako so otroci zadovoljni s programom in kakšne aktivnosti bi si še želeli v prihodnje. Hkrati so vprašanja o kakovosti svojih celoletnih programov ob koncu minulega šolskega leta zastavili tudi staršem, ki so otroke vpisali v katero od dejavnosti v »Pionircu«. Odzvalo se je nekaj več kot 160 staršev.

»Zanimalo nas je, kako so tako mladostniki kot starši zadovoljni s pedagogi, z vsebinami programov in ali znanje in izkušnje, ki jih pridobijo v Pionirskem domu, mladim pomagajo pri premagovanju izzivov v šoli. Rezultati nam bodo pomagali pri nadgradnji programov z novimi didaktičnimi pristopi in vsebinami, kakor tudi pri uvajanju novih aktivnosti,« je razloge za izvedbo ankete naštela direktorica Pionirskega doma Viktorija Potočnik.

Pomoč v šoli in pri navezovanju stikov

Na anketna vprašanja so odgovarjali mladostniki, stari od 8 do 21 let. Največ jih je v preteklem šolskem letu obiskovalo jezikovne tečaje, predvsem nemščine, angleščine in japonščine, visok pa je bil tudi delež vključenih v kulturno-umetniške programe, kot so tečaji slikarstva in gledališke delavnice. Več kot 71 odstotkov mladih je ob tem prepričanih, da jim spretnosti in znanja, ki jih pridobijo v Pionirskem domu, pomagajo pri izpolnjevanju šolskih obveznosti, skoraj 60 odstotkov pa jih meni, da jim to znanje pomaga pri navezovanju stikov z vrstniki. »Ti rezultati kažejo, da smo vpeti v ritem življenja otrok,« je z rezultati zadovoljna Potočnikova.

Ob tem je direktorica poudarila, da se, kljub sodobnim tehnologijam, »dober glas širi tudi iz generacije v generacijo«, saj za Pionirski dom mladostniki še vedno najpogosteje izvedo od staršev ali starih staršev, čeprav se je povečal delež tistih, ki so do informacije prišli preko interneta. Anketo so v Pionirskem domu izvedli namreč že drugič, prvič so tečajniki in njihovi starši na vprašanja odgovarjali pred petimi leti, in že takrat se je izkazalo, da so za Pionirski dom najpogosteje izvedeli od (starejših) družinskih članov. »V teh petih letih se je povečal tudi delež otrok, ki ob tečajih obiščejo še katerega od naših festivalov ali pa so vključeni tudi v počitniško varstvo,« je izpostavila Potočnikova.

Eksotični jeziki, šah, ritmična gimnastika

Čeprav so mladi zadovoljni s ponudbo Pionirskega doma, pa v anketi niso skoparili s predlogi aktivnosti, ki bi si jih želeli v prihodnje. Med željami mladostnikov so med drugim tečaji bolj eksotičnih tujih jezikov, delavnice z znanimi osebnostmi, orientacija po mestu in osvajanje veščin za preživetje v naravi, kuharski tečaji, športne aktivnosti, kot so tečaji borilnih veščin in ritmične gimnastike, ter učenje šaha. Nekateri starši pa so si ob tem zaželeli več sočasnih tečajev za otroke in odrasle, saj bi lahko čas, ko čakajo na konec otrokovega tečaja, tudi sami izkoristili za udeležbo na kakšni aktivnosti.

V Pionirskem domu zagotavljajo, da bodo željam anketirancev prisluhnili. Nekatere predloge bodo preizkusili na krajših sobotnih delavnicah, ki bodo potekale v nedavno prenovljenih prostorih Art centra na Komenskega ulici, nekatere pa bodo vključili v programe počitniškega varstva.