Pogrešam (kljub vsemu temu prenavljanju), da se do sedaj ni naredil pločnik ali razširitev za pešce in kolesarje na Litijski cesti, od križišča Litijska–Privškova–Pesarska cesta do Hrušice, kjer je naslednje križišče, Litijska–Fužinska–Pot do šole.

V Ljubljani delujejo civilne pobude zaradi spreminjanja prometne ureditve, zaradi zahtev mestne službe po lastništvu ali pa zaradi razlaščanja pokopališča v Šentvidu, pri tem pa se hote pozablja, da je bil Šentvid nekoč občina. Celo civilna pobuda zaradi ogroženosti poplav deluje.

Iz vsega tega lahko razberem, da v Ljubljani nimamo urejenega urbanizma, da se ne spoštuje zasebna lastnina, niti ne skrbi za varnost pešcev, kolesarjev zunaj mesta (Litijska cesta). Kolesarji se Litijski cesti izognejo tako, da uporabljajo Hruševsko cesto, kjer pa tudi ni pločnika niti razširitve za pešce in kolesarje. Zanimivo pa je, da je pločnik narejen na Litijski cesti v obeh smereh od križišča Hrušica pa vse do križišča Bizovik. Se vam zdi logično, da ni narejen v celoti?

Romana Jančar, Ljubljana