Rdeča nit letošnjega foruma je biofilija - odnos med naravo in uporabniki, predvsem z vidika zagotavljanja ugodnih učinkov arhitekture iz lesa in lesenega dizajna na zdravje uporabnikov in občutek povezanosti z okoljem.

Vnašanje naravnih elementov v prostore

Biofilična arhitektura in dizajn upoštevata prirojeno človekovo notranjo naklonjenost do narave z vnašanjem naravnih elementov v delovne in bivalne prostore. Raziskave, ki obravnavajo vključevanje narave, predvsem lesenih objektov in opreme iz lesa v grajeno okolje, so dokazale ugoden vpliv na zdravje uporabnikov, predvsem z vidika zmanjševanja stresa, večje sproščenosti, povečanja ustvarjalnosti, skrbi za naravno okolje, povečano socialno povezanost in želeno psihofizično aktivnost.

Dve spremljajoči razstavi

Forum bosta spremljali dve razstavi, prva Bivanje z lesom – SloWOODlife že poteka v Škocjanskem zatoku. Gre za prikaz najnovejših referenc uveljavljenih graditeljev sodobnih montažnih lesenih objektov in njihovih partnerjev. Razstava je mobilna in fleksibilna, kar pomeni, da se s predstavitvijo k trajnostnemu razvoju usmerjenih izdelkov priključujejo tista slovenska podjetja, ki ustvarjajo kakovosten trg lesnih in drugih izdelkov, usmerjenih v višjo bivanjsko kulturo sodobnega uporabnika. Druga razstava z naslovom Habitat: les 5.0 gradnja, arhitektura, dizajn, ki jo je finančno podprl tudi direktorat za les, pa bo s svečano otvoritvijo danes, v sredo, 3. oktobra, na Kongresnem trgu prostor dialoga o raznolikosti, specifiki in bivanjski kulturi v sodobni leseni gradnji

Za krepitev zavedanja o lesu

Forum Bivanje z lesom organizira Javna agencija Spirit Slovenija skupaj z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo – direktoratom za lesarstvo in v sodelovanju z Agencijo Lotos ter revijo Varčna hiša. lesena. montažna. eko. Spirit Slovenija v okviru organizirane promocije lesa in lesnih izdelkov že vrsto let z različnimi aktivnostmi krepi zavedanje o lesu in njegovi kulturni razsežnosti ter spodbuja uporabo lesa tako pri gradnji objektov kot pri uporabi v vsakdanjem življenju ter usmerja pozornost širše domače in tuje javnosti na kakovostno arhitekturo.

Več o dogodku in program najdete na https://www.slowoodlife.si/.