Malo manj kot 1,7 milijona evrov je vreden evropski projekt, imenovan Frisco 2.1, v okviru katerega bodo v prihodnjih mesecih posodobili in nadgradili pregrado Vonarje.

Ocenjena vrednost del na naši strani je 400.000 evrov, na hrvaški pa dober milijon evrov, saj je večji del pregrade na strani naših južnih sosedov. Nadzor in upravljanje pregrade bosta skupna, kljub temu da mora v skladu s predpisi vsaka država izbrati svojega izvajalca. In pri tem se na naši strani trenutno zapleta, saj se na prvi razpis ni javil niti en primeren izvajalec gradbenih del.

»Na ponovljeni razpis je prispela ena sama ponudba, ki pa presega ocenjeno vrednost del, medtem ko bo Hrvaška prvi razpis objavila v teh dneh,« pravi direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar, ki upa, da bodo ob pogajanjih z izvajalci vendarle našli skupni jezik in se bo lahko gradnja jezu kmalu začela.

»Računamo, da se bodo dela na naši strani začela še to jesen, končala pa spomladi prihodnje leto,« pričakuje Prohinar. Kljub temu da bosta Slovenija in Hrvaška pregrado utrjevali ločeno, pa Zoran Đurković, direktor družbe Hrvatske vode, poudarja, da gre za skupni čezmejni projekt.

Da ureditev jezu na reki Sotli pomeni, da bodo kraji po ureditvi na obeh straneh Sotle varnejši pred poplavami, je prepričan tudi župan Podčetrtka Peter Misja. »Obenem bo to osnova za težko pričakovano ponovno oživitev Vonarskega jezera, ki tako za našo občino kot sosednjo Rogaško Slatino pomeni velik turistični potencial,« meni Misja.

Kar 85 odstotkov bo dala EU

Bilateralni evropski projekt za ureditev jezu Vonarje je bil potrjen novembra lani, izvaja pa se v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška za obvladovanje poplavne ogroženosti v občinah Podčetrtek in Zagorska sela.

Kar 85 odstotkov vrednosti projekta financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, za obdobje od 2014 do 2020, 15 odstotkov pa bosta zagotovila partnerja projekta.