Tako se denimo (preverjeno!) po preteku petih let (5 let) dokumentacija v zvezi z vložitvijo kandidature (vložitev izpolnjenega obrazca, strankina volilna pravila, zapisniki glasovanj in sklepov, sprejetih na zborih strankinih volilcev, soglasje kandidata h kandidaturi, zbrani podpisi nestrankarskih volilcev ipd.) v celoti fizično uniči, v arhivu volilnega organa pa ostane le en list na eni strani izpisane odločbe z imeni in priimki kandidatov posamezne politične stranke ali posameznika kot kandidata.

Ker je to za moje pojme o kulturni dediščini demokratične politične ureditve neke države sprto z naravno logiko, zainteresirane tako obveščam o njihovih pravicah do vpogleda in pridobitve kopij dokumentacij. Da kandidati vsaj sami o sebi shranijo dokumentacijo vnukom za spomin, ki bo od države izbrisan…

Ida Čuden Rebula, Sežana