Usposabljanje, ki poteka pod okriljem mednarodne avtomobilistične zveze FIA in ARC Europe, je letos od 25. do 28. septembra na Dunaju gostil avstrijski avtomobilski klub ÖAMTC. Namen dogodka je izobraževanje in seznanjanje z novostmi na področju pomoči na cesti in avtomobilizma ter izmenjava dobrih praks.

Letos se ga je udeležilo 22 ekip iz 17 držav, AMZS pa sta pod mentorstvom Saša Tomažiča zastopala Jakob Turnšek in Boštjan Tutin. Zmagali so mehaniki iz nizozemskega ANWB, ekipa AMZS pa si je drugo mesto delila z angleškim AA. Leta 2016 je bil AMZS evropski prvak.

Naloge mehanikov so bile reševanje skritih, a realnih okvar na avtomobilih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo pri pomoči na cesti članom avtomobilskih klubov. Glede na to, da je vse bolj v ospredju elektronika, je bila večina nalog s tega področja, letos pa so bila prvič uporabljena tudi električna vozila.

Pri zasnovi nalog in posledično pri ocenjevanju je vse bolj v ospredju odnos mehanika s stranko in kako ji pomaga rešiti njeno težavo glede mobilnosti. Na uspešnost pa vpliva tudi časovna komponenta, saj imajo mehaniki za nalogo največ 20 minut časa.

FIA in ARC Europe organizacijo tekmovanja zaupata enemu od avtomobilskih klubov iz svojih vrst. AMZS ga je gostil lani, naslednje leto pa ga bo nizozemski klub ANWB.