V nasprotnem primeru bi lahko vseh 67 lastnikov ostalo brez svoje lastninske pravice, čeprav so stanovanja in poslovne prostore v najvišji novogoriški stavbi pošteno plačali in so kot lastniki tudi vpisani v zemljiški knjigi.

Med njimi je tudi 40 lastnikov stanovanj, pa tudi nekatera podjetja in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V sredo zvečer so se zbrali na sestanku, da se dogovorijo, kaj naj storijo in kako naj odgovorijo na tožbo. Nekateri med njimi so namreč pošto že dvignili in jim tako teče 30 dnevni rok za pritožbo. Ker je med toženimi tudi Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je po stečaju Evroinvesta kupila precejšnje število poslovnih prostorov na dražbi, so na shodu pričakovali tudi njihovega predstavnika, ki pa ga tudi tokrat ni bilo.

Tožniki želijo s tožbo poplačati svoje terjatve do Euroinvesta, saj bi ob uspeli tožbi stanje lastništva v Eda centru vrnilo na začetek pred prodajo in bi tako lahko sami za nizko vsoto kupili stavbo.

Lastnike zanima, kako je lahko prišlo do tožbe

Lastniki so na zboru predvsem spraševali, kako je mogoče, da je ob vseh polnomočnih sklepih in vpisu lastnine v zemljiško knjigo prišlo do tovrstne tožbe. Tožijo jih upniki družbe Euroinvest v stečaju, med njimi tudi nekdanji zaposleni v Euroinvestu, ki so izdelali sporni lastninski elaborat.

Nekateri lastniki so prepričani, da je primer sporen in da je treba raziskati ozadje.

Najvišja novogoriška stolpnica, center Eda, je bila zgrajena leta 2011 v centru Nove Gorice. Zgradilo jo je novogoriško podjetje Evroinvest in vanjo vložilo 40 milijonov evrov. Stavba ima 20 nadstropij, v petih podzemnih etažah so parkirna mesta, v treh pritličnih etažah trgovsko-storitveni del, v osmih etažah pa pisarniški del, stanovanja pa so urejena v štirih najvišjih etažah.

Avgusta 2015 je bil na podlagi sklepa novogoriškega sodišča uveden stečaj podjetja Euroinvest. V stečajnem premoženju se je tako znašel tudi center Eda.