Odgovor: Tako je, imate pravico od izvajalca zahtevati povrnitev denarnega zneska v višini stroškov, ki ste jih imeli, če prvi izvajalec kljub dodatnemu roku ni odpravil napake ali če so bili izpolnjeni pogoji za odstop brez dodatnega roka. Povračilo morate terjati v 1-letnem zastaralnem roku (tudi, če v tem času drugi izvajalec še ne bi odpravil napake), še vedno pa imate pravico do odškodnine za škodo. Če izvajalcu še niste plačali, je vaša druga možnost zahtevek, da se plačilo zniža v razmerju med vrednostjo izvršenega dela ob sklenitvi pogodbe brez napake in vrednostjo, ki bi jo tedaj imelo izvršeno delo z napako, ki jo morate uveljavljati sodno v 1-letnem roku od notifikacije napake.

Vprašanje: Ali v okviru solidnosti gradnje izvajalec odgovarja tudi za pomanjkljivosti zemljišča, na katerem je zgrajena hiša?

Odgovor: Da, če se pomanjkljivosti pokažejo v 10-letnem roku od izročitve in prevzema del, če specializirana organizacija ni dala strokovnega mnenja, da je zemljišče primerno za gradnjo in se med samo gradnjo niso pojavile kakšne okoliščine, ki bi vzbujale dvom o utemeljenosti tega mnenja. Če pa se izkaže, da napaka izvira iz napake v načrtu, ki ga je pripravil projektant, bo enako veljalo zanj, če bo izvajalec dokazal, da teh pomanjkljivosti glede na strokovno znanje in izkušnje gradbenih del ni mogel ugotoviti. Odgovornost lahko uveljavlja vsak pridobitelj hiše.

Mag. Boštjan J. Turk