V bližini nasada sadnih dreves 47-letnika sta lani 1. maja dvema čebelarjema poginile številne čebele. »Pred panji je bilo vse črno od številnih poginulih čebel,« je dejal eden od čebelarjev na zaslišanju pred sodnikom, poroča avstrijska tiskovna agencija AP. Ker so pri živalih odkrili znake zastrupitve, so jih preiskali in ugotovili, da so poginile zaradi učinkovine klorpirifos, ki se med drugim nahaja v insekticidu dursban 480.

Sadjar je pred sodiščem priznal, da je tisti dan uporabil omenjeni insekticid, a le zjutraj, ko v bližini še ni bilo čebel in to na drevesih, ki so že odcvetela. Krivde zaradi pogina čebel ni priznal. Med sojenjem je tožilstvo dokazovalo, da omenjeni insekticid vsebuje zelo škodljive snovi za čebele in da so verjetno tudi v jutranjih urah preletavale območje nasada. Dokazovali so tudi, da čeprav se čebele niso ustavljale pri drevesih, ki so že odcvetela, so nabirale cvetni prah na rožah, ki so cvetele pod njimi.

Strokovnjaki so ocenili, da se lahko po takšni izgubi sicer še do neke mere reši čebelje družine, a da se lahko čebelarja poslovita od letine medu, manj verjetna pa je tudi možnost prezimitve čebeljih družin.

Sodnica Michaela Sanin je spoznala sadjarja za krivega, saj je po njeni oceni vedel, kakšen vpliv bo imela uporaba insekticida in da krši pravilnik. Oba čebelarja sta skupaj izgubila več kot 50 čebeljih družin, tako da je sodnica naložila še plačilo odškodnine v skupni višini več kot 20.000 evrov. Sadjar je že napovedal pritožbo na odločitev sodnice.