»Globoko obžalujem, da se nam to dogaja. Obljubljam, da bomo tudi v prihodnje ukrepali tako, kot smo v tem primeru. Tistim, ki pritiskajo name in na dekana FF Romana Kuharja, ker jim najino ravnanje ni všeč, pa sporočam, da se pritiskom ne bom uklonil.«

S temi dramatičnimi besedami, ki odstirajo vpogled v zakrbljujoča zakulisna dogajanja na univerzi, je rektor Univerze v Ljubljani (UL) . Igor Papič dal danes jasno vedeti, da najnovejše afere na Filozofski fakulteti, ki krni ugled celotne univerze, ni in ne bo pometel pod preprogo. Enako je zagotovil tudi dekan FF Kuhar.

O imenih ne želi govoriti

Kot smo v Dnevniku že poročali, je rektorja Papiča na nenavadne dodatke v plačah dekanov in prodekanov na FF opozoril dekan Kuhar. Po prevzemu funkcije od svoje predhodnice Branke Kalenić Ramšak, je namreč lani dobil v podpis podjemno pogodbo, po kateri bi k svoji plači, ki je že vsebovala 12-odstotni položajni dodatek in dvotretjinsko razbremenitev pedagoške obveznosti, dobil še en dodatek v višini več kot 1000 evrov bruto. Pogodbe ni podpisal, za pravno mnenje je poprosil rektorja.

Papič je zadevo predal notranji službi za revizijo, ta je sporna izplačila pregledala za deset let in ugotovila, da so si dekanske in prodekanske dodatke, ki so bili ob vsaki zamenjavi vodstva višji, izplačevali trije dekani (dr. Bucik, dr. Černe in dr. Kalenić Ramšak). Končno, zelo obremenjujoče poročilo je Papič nemudoma posredoval državnemu okrožnemu tožilstvu, ki sume še preiskuje. Kot je bilo mogoče danes razumeti rektorja in dekana, prav to, da so zadevo predali pristojnim organom, »nekaterim« na univerzi ni všeč.

»O imenih ne želim govoriti, dejstvo pa je, da nekateri nočejo, da se ta zadeva obravnava na ta način. Takšno razmišljanje globoko obžalujem,« je na naše vprašanje, kdo pritiska nanj, odgovoril vidno vznemirjeni rektor. Ob tem je izpostavil, da gre za zdaj le za sume in da brez trdne pravne osnove ne more in noče terjati povračil spornih dodatkov. Tudi glede odločitve, da sprejme ponujeni odstop Kalenić-Ramšakove z mesta prorektorice, je poudaril, da ne želi prejudicirati končne odločitve pristojnih organov. »Odstop prorektorice sem sprejel, da bi Univerzo razbremenil kot institucijo in zagotovil normalne pogoje dela.« Iz istega razloga se tudi ni želel opredeliti glede tega, ali lahko Kalenič-Ramšak še kredibilno predstavlja interese univerz v državnem svetu.

Dekani: kršitev pri nas ni

Po Papičevih besedah so se na njegov poziv, naj pregledajo svoje poslovanje, odzvali vsi dekani, ki tovrstne prakse niso zaznali.« Kar nekaj dekanov, med njimi dekana BTF in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, je UL zaprosilo, naj jim pošlje revizorje, ki bodo pregledali njihovo poslovanje. »To je pozitivno,« je dejal Papič.

Na UL poleg rednih letnih pregledov načrtujejo tudi več izrednih, a »težava je v tem, da je univerzitetna revizijska služba podhranjena«. Ena od pomembnih nalog bo zato okrepitev te službe. Poleg tega naj bi izboljšali postopek primo-predaje funkcij in okrepili izobraževanje dekanov. Bolj pregledno poslovanje naj bi zagotovili tudi s skorajšnjo uvedbo novega poslovno-informacijskega sistema. Ponudnika so že izbrali, zapleta pa se zaradi tožb. Papič je ob tem poudaril, da si ne želi razprave o tem, ali bi na fakultetah potrebovali menedžerje, kajti »vsak dekan natančno ve, kaj so njegove pristojnosti in odgovornosti«, ali o »prenizkih plačah« dekanov. »Če že, je treba spregovoriti o plačah vseh v visokem šolstvu«, je dejal. Roman Kuhar je poudaril, da tudi sam zelo obžaluje, da se je fakulteta, ki jo vodi, znašla v »tej neprijetni zgodbi«, toda pomembno je, »da zadev nismo pometli pod preprogo, ampak jih aktivno rešujemo«. O višini oškodovanja zaradi interesov preiskave danes ni bilo govora. Dekan Kuhar je povedal le, da sporna praksa na FF ni trajala več kot deset let.