Kot so navedli na ljubljanski mestni občini, je bil Rudolf Lunder dvaindvajsetletni tiskar, strojnik v Narodni tiskarni in pevec. Bil je član delavskega pevskega društva Slavec v Ljubljani, sodeloval je tudi pri Tiskarskem društvu za Kranjsko. Skupaj z Ivanom Adamičem je bil 20. septembra 1908 na Pogačarjevem trgu žrtev nemškega vojaškega nasilja ob spopadih zaradi nestrpnosti med slovenskim in nemškim prebivalstvom.

Mestne oblasti so spomin nanju najprej proslavile leta 1932, ko so v Mostah poimenovale Adamič-Lundrovo ulico. Dvajset let pozneje so ulico preimenovali v Ulico Goce Delčeva po makedonskem uporniku proti Turkom, Adamič in Lunder pa sta svoj prostor dobila v Stari Ljubljani, in sicer Adamič-Lundrovo nabrežje.